#

Participen... Kun je dat leren? -

Datum: 19 februari 2014 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: Stichting kennisplein, Utrechtsestraat 35, Arnhem

Deze avond staat in het teken van participatie. Vorig jaar is de participatiesamenleving in het leven geroepen. Dit betekent dat de samenleving zodanig wordt ingericht dat burgers in hun eigen kracht worden gezet en actief bijdragen aan het sociaal welzijn. De overheid faciliteert burgers in de te ondernemen initiatieven maar het is niet meer de bedoeling dat de overheid ‘betuttelt’. Dit geldt ook voor actieve deelname aan bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen zoals niet-westerse jongeren en mensen met een beperking. De samenleving heeft baat bij de actieve participatie van onder andere deze doelgroepen.

De portefeuilles Diversiteit en Participatie en Kunst, cultuur en media hangen sterk met elkaar samen. Vraagstukken over participatie worden vaak bekeken vanuit de kunstsector ( hoe kan men door middel van kunst jongeren prikkelen om een creatieve bijdrage te leveren aan de maatschappij?), maar ook media speelt een belangrijke rol voor de beeldvorming van sommige doelgroepen. Een voorbeeld van een negatief effect is etnisch proflieren. Denk hierbij aan niet-westerse jongeren van mannelijk geslacht, die vooral door de media vaak benadeeld worden. Deze beeldvorming heeft zijn weerslag op de sociale cohesie in Nederland. Het creëert (etnische) spanningen en draagt bij aan het self-fulfilling prophecy verschijnsel bij deze jongeren. Maar ook vraagstukken over de identiteit van Nederland: wat typeert de Nederlandse cultuur? In hoeverre speelt identiteit een belangrijke rol bij actieve deelname aan de samenleving?

De portefeuilles D&P en KCM denken een waardevolle avond te kunnen organiseren waarbij op bovenstaande dieper wordt ingegaan. In de vorm van een lagerhuis debat met sprekers die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke discussie, denken wij een avond te organiseren waardoor wij vooral stilstaan bij het belang van een toegankelijke, diverse en creatieve samenleving. Dit zeker met het oog op de verkiezingen in 2014. Wat is de toekomst van onze samenleving?

Pagina facebook-event


« terug naar de agenda