#

Paneldiscussie Jeugdzorg -

Datum: 1 mei 2013 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: Villa van Heek, Oude Markt 26 te Enschede (bovenste zaal)

Momenteel vinden er een hoop ontwikkelingen binnen de zorg plaats. Gemeenten worden in steeds grotere mate verantwoordelijk voor taken op dit gebied. Zo ook de jeugdzorg: tot 1 januari 2015 hebben gemeenten de tijd om zich voor te bereiden op het overnemen en inrichten van taken die voorheen door de provincie en het rijk georganiseerd werden. Maar zijn zij hier wel voldoende op voorbereid? En wat komt er nu precies op gemeenten af? Waar liggen de pijnpunten, en hoe kunnen zij beleid adequaat invulling geven in tijden van bezuinigingen? Is er voldoende cijfermateriaal om hierin goede keuzes te maken?

Hierover gaan we het op 1 mei hebben. Dit doen we niet alleen: we hebben hiervoor een panel, waarin in ieder geval D66Enschede raadslid Vera Leonhart plaatsneemt. De panelleden zullen aan de hand van een aantal stellingen hun visie en mening geven over ontwikkelingen, maar beantwoorden natuurlijk ook graag vragen die in de zaal leven. Er is hoe dan ook voldoende ruimte om met elkaar in discussie te gaan. En uiteraard gaan we daarna gezellig een borrel met elkaar drinken!

Het volledige panel wordt later via Facebook bekend gemaakt.


« terug naar de agenda