#

Paneldiscussie: En nu vooruit met Rotterdam! -

Datum: 11 juni 2014 | Tijd: 20:00 - 22:30 | Locatie: Café Brasserie Dudok, Meent 88, Rotterdam

Het coalitieakkoord is ondertekend en daarmee gaan Leefbaar Rotterdam, het CDA en D66 de komende vier jaar de stad besturen. De algemene tendens is dat de D66’ers een beetje struikelen over woorden als de ‘kendoementaliteit’ en de ‘bakfietswijk’, maar dat iedereen stiekem ook trots is op het nieuwe programma dat toch ook best progressief en sociaalliberaal ruikt?!

De JD is natuurlijk geen politieke partij, maar is wel een vereniging waar iedereen graag meedenkt, filosofeert en discussieert over de toekomst van de stad.

Op woensdagavond 11 juni komen Jos Verveen en Jan Schonk hun visie op Rotterdam presenteren. Wat gaat er goed? Wat kan er anders? En wat kan er beter? Hoe kunnen we die geweldige ideeën van de JD ook helpen realiseren? Het centrale thema van deze avond is: De verhouding tussen het stadhuis en de Rotterdammer en de financiële consequenties van het verschuiven van de macht van het stadhuis naar de stad. Dit thema wordt o.a. benaderd vanuit verschillende beleidsvelden: Werk & inkomen, armoedebeleid, onderwijs, cultuur en sport.

En verder.. Lastpakken? Welnee, het gaat bij de JD om de inhoud. En daar kan alleen aan gewerkt worden door van die vervelende mensen, u weet wel, van die kritische mensen die permanent achter in de klas hun hand op blijven steken omdat ze nog meer vragen hebben. Omdat ze echt alles willen weten om uiteindelijk, met verantwoordingsgevoel en pragmatisme die stappen te kunnen maken om echt vooruit te komen!

We nodigen jullie van harte uit om te komen luisteren, vragen te stellen, mee te praten en mee te discussiëren! U bent van harte welkom!


« terug naar de agenda