#

Oh nee, een pandemie! -

Datum: 25 februari 2019 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: The Florin: Nobelstraat 2, Utrecht

Wat te doen wanneer een epidemie of pandemie om zich heen grijpt en duizenden Nederlanders ziek worden? Het lijkt onwaarschijnlijk, maar rampen uit het verleden herinneren ons aan de kwetsbaarheid van de volksgezondheid. In 2009 veroorzaakte de Mexicaanse griep wereldwijd onrust en precies honderd jaar geleden was de Spaanse Griep verantwoordelijk voor hoge sterftecijfers.
Wat is het effect van infectieziekten en zoönosen op de Volksgezondheid? Wat is het plan van aanpak van de Rijksoverheid bij deze dllemma's? We praten erover met dhr. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM).
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Kom langs! Inloop is vanaf 19:45. De avond duurt tot 22:00, maar daarna gaan we gezellig borrelen beneden bij de bar.


« terug naar de agenda