Modern Burgerschap


When: maandag 21 mei 2012 20:00 - 23:59
Where: Cafe The Florin

Activiteit i.s.m. portefeuillehouder democratie Jolien van Hooff.

"De burger is de steek in gelaten", zo was dikwijls de teneur nadat bekend werd dat het Catshuisakkoord was gesneuveld. De betrokken politici zouden niet de vermogens hebben om, of nog erger, niet bereid zijn tot overeenstemming te komen. Volgens velen, incluis politici die nu even niet zelf aan de onderhandelingstafel zaten, moesten er excuses aan de burger worden aangeboden. De vraag of de burger, als kiezer van deze politici, hier zelf niet ook een verantwoordelijkheid zou vaker mogen worden gesteld. In het debat 'Modern Burgerschap' op 21 mei aanstaande zal op de rol van de burger worden ingegaan. 

Zowel de Jonge Democraten als D66 hebben de democratisering van het openbaar bestuur hoog op de agenda. Onlangs nog lanceerde de Tweede Kamerfractie van D66 (opnieuw) een voorstel om de burgemeester voortaan door burgers te laten kiezen. Is de JD niet bang dat dit populistische politici in het zadel zal helpen? Nee, zo luidt meestal het antwoord. Als burgers een verantwoordelijke taak krijgen zoals het verkiezen van een burgemeester, dan zullen zij deze verantwoordelijkheid beslist op zich nemen. Meer (directe) democratie doet fenomenen als populisme echter niet per se verdwijnen, zo toont volgens velen de onbestuurbaarheid van bijvoorbeeld Californie aan, waar burgerinitiatieven als oorzaak worden gezien van de financieel penibele situatie van deze staat. Impopulaire maar noodzakelijke maatregelen kunnen volgens velen niet meer genomen worden in een verregaand democatisch stelsel, zeggen sommige sceptici. 

Snijden zij hier een terecht punt aan? 
Juist voor de Jonge Democraten is het van belang een visie te ontwikkelen op de betekenis burgerschap anno nu, in een geindividualiseerde maatschappij. Wat is het algemeen belang eigenlijk? Wat mag redelijkerwijs van burgers worden verwacht? Moeten bestuurders en politici de burger aanspreken op diens verantwoordelijkheden in de maatschappij, of is dat paternalistisch? Tijdens het debat 'Modern Burgerschap komen deze vragen ter sprake. 

Sprekers:
Dr. Albert Jan Kruiter is onder meer oprichter van en onderzoeker bij Instituut voor Publieke Waarden (IPW), promoveerde in 2010 op Tocqueville en schreef onder meer 'In Ons Belang, Pleidooi voor Publieke Waarden' (2011). 
Rick Peeters is onderzoeker bij Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en is momenteel bezig met zijn promotieonderzoek naar de betekenis van preventiedenken. 

Interessante artikelen van de auteurs:
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2214482.ece/De_crisis_is_niet_economisch,_maar_democratisch_van_aard (Albert Jan Kruiter)
http://www.opiniestukken.com/opiniestukken/artikel/52/Een-terugtredende-overheid-die-burgers-de-maat-neemt-Dat-werkt-niet (Rick Peeters)

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

« Back to calendar

JD Blog

Adjunct-hoofdredacteur DEMO gezocht!

De huidig adjunct-hoofdredacteur van de DEMO heeft aangegeven zijn functie voortijdig neer te leggen. Daarom komt de positie van adjunct-hoofdredacteur vrij. Is dit iets voor jou? Stel je dan kandi...

Lees meer...

vrijdag 20 januari 19:00
Brabants PJO Debat 2017 - Brabant
zaterdag 21 januari 10:00
PI-dag: Taalpolitiek & Politieke Taal - Landelijk
maandag 23 januari 20:00
Het Europese leger, wenselijk of niet? - Utrecht
dinsdag 24 januari 19:30
Masterclass I - Politieke visie in persoonlijke context - Leiden-Haaglanden
dinsdag 24 januari 20:00
Debattraining (Debattraining II) - Groningen
dinsdag 24 januari 20:00
Debatavond - Amsterdam
woensdag 25 januari 19:30
Teamavond - Brabant
woensdag 25 januari 19:30
Man/vrouw/overig - Rotterdam

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten