#

Mini-AAV -

Datum: 24 oktober 2016 | Tijd: 19:45 - 22:00 | Locatie: De 4 Heeren, Nijmegen

Tijdens deze mini-AAV zullen we een tweetal zaken behandelen:

Ten eerste, we zullen nieuwe KasCo-leden verkiezen en mogelijk ook een nieuw SoCo-lid aangezien er voor beide vacante functies zijn. De functie voor KasCo-lid moet echter het meest dringend opgevuld worden. Meer informatie over de functies en hoe de aanmeldingsprocedure verloopt, kun je vinden op de site.

Ten tweede zal het beleidsplan besproken worden. Op 16 september hebben we met het hele bestuur een bestuursdag gehad, en hebben we onder andere onze plannen voor de komende bestuursperiode geformuleerd. Deze plannen hebben we samengevat in ons beleidsplan. Tijdens deze AAV is er de kans om vragen te stellen over het beleidsplan.
Als je wilt dat je kandidaatstelling in het AAV-boekje wordt opgenomen, meld je dan aan voor 18 oktober. Hetzelfde geldt voor moties en amendementen.

 

Als politiek intermezzo zal er gedurende deze avond ook een Nijmeegs gemeenteraadslid langskomen, die ons zal komen updaten over wat er op het moment speelt in de locale Nijmeegse politiek.


« terug naar de agenda