#

Mini AAV + Avond van het geschiedenisonderwijs -

Datum: 6 december 2017 | Tijd: 19:00 - 22:00 | Locatie: Café 't Groote Genoegen, Den Bosch

Deze avond staat in het teken van twee verschillende activiteiten. Allereerst vindt er om 19:00 een extra, maar ook korte, AAV plaats. Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Presentatie en stemming begroting
4. Stemming verlenging mandaat Bestuur Ruland 1
5. Sluiting

Op deze avond komt historicus en vakdidacticus Marc van Berkel met ons praten over het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Enkele maanden geleden publiceerde hij zijn promotie-onderzoek "plotlines of victimhood" waarbij hij stilstaat bij de behandeling van de zwarte bladzijdes in onze geschiedenisboeken, met name de holocaust, en hoe deze behandeld worden in die boeken.

Van Berkel zal ons deze avond meer vertellen over de zwarte bladzijdes van onze eigen geschiedenis en zal daarnaast ook zijn visie geven over de rol die de politiek kan spelen in de bewustwording hiervan en hij staat hierbij onder andere ook stil bij wat er in het regeerakkoord hierover besproken wordt.


« terug naar de agenda