#

[L-H] AAV -

Datum: 30 mei 2011 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Café-Restaurant 'De Eeuwige Jachtvelden' Plein 14, 2511 CR, Den Haag

Het afdelingsbestuur van de JD Leiden - Haaglanden heeft besloten over te gaan tot bijeenroeping van de Algemene Afdelings Vergadering (AAV) op maandag 30 mei 2011.

Tijdens deze AAV zullen de statuten van de afdeling gewijzigd worden, zal er afscheid genomen worden van een aantal bestuursleden, zullen er verkiezingen voor de vrijgekomen functies plaatsvinden en zal het Regionaal Politiek Programma geïntroduceerd worden. Behalve dat is een AAV ook het uitgelezen moment om de JD en haar afdeling beter te leren kennen, zelfs als je geen vragen hebt of je niet verkiesbaar wilt stellen zal het een uitermate interessante avond worden.

- Agenda:
De voorlopige agenda is te vinden op: https://docs.google.com/document/d/1BLRYETrjCdNUkAATWFywZbOmtm3C2gW0iltQyUiw7Hw/edit?hl=en

- Bestuursfuncties:
Denk je dat jij wel geschikt bent om in het afdelingsbestuur van de JD Leiden - Haaglanden te komen, herken je je in de functieomschrijving of zie je het graag allemaal anders gaan dan nu? Dat kan! Per 30 mei zijn de volgende functies vacant en zoeken we nieuwe kandidaten:

* Algemeen Secretaris
* Secretaris Politiek
* Secretaris Promotie
* Secretaris Activiteiten

Het kandidaatstellingsformulier is te vinden op:https://docs.google.com/document/d/1oyowf8E8sSCkd3Ej2qPP4EwgpdE6cehJm9iYOGgeUi4/edit?hl=en#
Alle formulieren ontvangen voor 25 mei 23:59 worden opgenomen in het programmaboekje van de AAV. Aanmelden is echter mogelijk tot het betreffende punt in de agenda op de AAV ter behandeling komt.

De functieomschrijvingen zijn te vinden op: https://docs.google.com/document/d/1MJi_52sG4Mm5dZ8_JiloCIShsZ5Y6cuvOIHL9fM7jr0/edit?hl=en

- Regionaal Politiek Programma (RPP):
De secretaris politiek is al enige tijd druk bezig samen met een aantal enthousiaste leden om een Regionaal Politiek Programma (RPP) te schrijven. Het landelijke JD Politieke Programma gaat niet genoeg de diepte in, en speelt niet in op de regionale behoefte en wensen. Tijdens de AAV zal het RPP gepresenteerd worden en bestaat er de mogelijkheid om amendementen in te dienen. Mocht je het eerder willen inzien ben je van harte welkom op vrijdag 27 mei om 19:30 op het LS (Hoge Nieuwstraat 26, Den Haag) waar we het programma en de ingebrachte wijzigingen zullen bespreken. Het bestuur van de JD Leiden - Haaglanden e.o. zal deze mening actief uitdragen in de regio.

- JD Leiden - Haaglanden Statuten:
Met de komst van het Regionaal Politiek Programma (RPP) en enkele bestuurlijke wijzigingen is het de bedoeling dat de statuten van de afdeling zullen worden gewijzigd. De wijzigingen zullen hier en per nieuwsbrief zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

- Beleidsplan:
Momenteel is het bestuur druk bezig de laatste hand te leggen aan het beleidsplan voordat deze op de AAV van 30 mei aan jullie voorgelegd zal worden. Heb je bij voorbaat tips of opmerkingen? Mail dan naar Leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

- Ben jij onze nieuwe Piet?
De JD Leiden-Haaglanden zoekt 7 Pieten. Nadat op 30 mei hopelijk ons nieuwe Regionale Politiek Programma (RPP) op de AAV wordt aangenomen hebben wij 7 Politiek Inhoudelijke Enthiousiaste Teamleiders nodig, oftewel 7 Pieten. Vanaf september gaat de JD Leiden-Haaglanden ook politiek van zich laten horen, met opiniestukken en acties willen wij laten zien waar we voor staan. Wil jij een inhoudelijk team leiden op jouw interessegebied? Meld je dan nu aan!

De Pieten zijn verantwoordelijk voor hun eigen Regionale Politieke Groep (RPG). Samen met jouw werkgroep organiseer je activiteiten; voor de werkgroep en ook voor de hele afdeling. Daarnaast ondersteun je de Secretaris Politiek met jouw inhoudelijke kennis en schrijf je bijvoorbeeld samen een opinieartikel. Daarnaast schrijf je ook, indien nodig, amendementen op het regionale en landelijke politieke programma van de JD. Ook zit je samen met de andere Pieten in de PIT (Politiek Inhoudelijk Team); dit orgaan komt ongeveer 1 keer per maand samen en is het belangrijkste politieke adviesorgaan van de JD Leiden-Haaglanden en wordt voorgezeten door de Secretaris Politiek. Als laatste zul je als Piet gratis speciale trainingen kunnen volgen bijvoorbeeld op de JD Leiden-Haaglanden Lokale kaderdag! Piet zijn kost je ongeveer 5 uur per week.

Wij zoeken Pieten voor de volgende onderwerpen:
1) Economie & Sociale Zaken
2) Milieu & Duurzaamheid
3) Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit
4) Veiligheid
5) Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
6) Gezondheid & Sport
7) Integratie

Enthiousiast geworden? Stuur dan een mailtje met een korte motivatie (max 300 woorden) naar Leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl. Wel enthousiast, maar wil je 'gewoon' lid zijn van een van de Regionale Politieke Groepen, ook dan kun je een mailtje naar leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl sturen om je aan te melden. Aanmelden is mogelijk tot zondag 12 juni 23:59.

- Locatie en tijden:
De AAV zal plaatsvinden in Café-Restaurant 'De Eeuwige Jachtvelden' Plein 14 in Den Haag. Inloop is mogelijk vanaf 19:30, om 20:00 zal de vergadering geopend worden. Vanwege het drukke programma zouden we iedereen willen verzoeken op tijd te komen.

We hopen jullie van harte te kunnen verwelkomen op onze Algemene Afdelingsvergadering van 30 mei aanstaande of een van onze komende activiteiten. Schiet ons gerust aan als je vragen of opmerkingen hebt, mailen via leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl kan ook altijd.

Met vrijzinnige groet,

Dean Glasbergen - Voorzitter
Reinier Maat - Algemeen Secretaris (aftredend)
Caroline Folmer - Secretaris Politiek (aftredend)
Quint Hoekstra - Penningmeester
Stefan Pack - Secretaris Leiden (aftredend)
Jochem Sprenger (aftredend)


« terug naar de agenda