#

Het wereldvrouwenhuis -

Datum: 10 februari 2016 | Tijd: 19:45 - 22:00 | Locatie: de vier Heeren, Nijmegen

Vaak staan asielzoekers, na afwijzing van hun asielaanvraag, een periode op straat. Zeker als terugkeer onmogelijk is. Ook in Nijmegen leven asielzoekers die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Dit aantal zal, gezien het toenemende aantal asielzoekers wat er in korte tijd is bijgekomen, sterk toenemen. Onder deze groep mensen bevind zich een groep migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. Deze vrouwen leven op straat en/of verlenen vaak seksuele diensten in ruil voor onderdak of voedsel. Dit alles leidt weer tot andere problemen. We gaan hierover in gesprek met Mariët Mensink. Zij is medeoprichtster van het Wereldvrouwenhuis Mariam in Nijmegen, waar deze vrouwen worden opgevangen. Er zal tevens een korte film worden getoond, en er is ruimte voor vragen en discussie. Komt allen!


« terug naar de agenda