#

Extra AAV goedkeuring jaarrekening 2014 -

Datum: 11 februari 2015 | Tijd: 19:00 - 19:30 | Locatie: Café de Joie, Achter het Vleeshuis 17, Maastricht

Voorafgaand aan de activiteit van woensdag 11 februari zal er van 19.00-19.30 een korte Algemene Afdelingsvergadering plaatsvinden. Tijdens deze AAV wordt de jaarrekening toegelicht door Martijn Kösters (penningmeester in het gehele boekjaar 2014). Na deze toelichting zal de KasControle commissie aan het woord komen met een advies, waarna de leden de jaarrekening kunnen goedkeuren. Met goedkeuring van de jaarrekening zullen de besturen Dabekaussen I en Wezeman I decharge krijgen, daar zij verantwoordelijk waren voor het boekjaar 2014 en niet meer voor 2015. 

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening 
2. Benoeming SNC
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuren notulen AAV 17-12-2014
5. Toelichting jaarrekening 2014
6. Toelichting KasCo
7. Stemming jaarrekening 2014
8. Decharge Dabekaussen I en Wezeman I 
9. Rondvraag
10. Afsluiting 

De jaarrekening kun je via deze pagina vinden. De notulen van de vorige AAV kun je hier vinden.

Let op: alleen leden die minstens 72 uur voor de AAV lid zijn van de afdeling Jonge Democraten Limburg hebben stemrecht tijdens deze AAV.

Na afloop van deze korte AAV zal, na een pauze tot 20:00, daarna de gewone activiteit aanvangen. Zie daarvoor het volgende evenement


« terug naar de agenda