#

Extra AAV en Werkgroep Politiek -

Datum: 1 februari 2017 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Gabi's Beer Bar

Op woensdag 1 februari vindt de extra AAV met de jaarrekening plaats. De penningmeester gaat de financiën van onze afdeling toelichten en tot slot wordt dit in stemming gebracht. Ook kunnen er nog stukken ingediend worden, zoals organimo's, AR-wijzigingen en amendementen of resoluties voor het RPP.

Je kunt stukken voor de AAV indienen tot de aanvang van de AAV, maar indien je jouw stukken indient bij secretaris.limburg@jongedemocraten.nl 24 uur voor aanvang van de AAV zullen jouw stukken zeker in de powerpoint verwerkt worden.


Tevens zal onze Commissaris Politiek Lou Maessen een werkgroep organiseren, waarbij je aan de slag kunt gaan met dingen die je interesseren. Hopelijk komen we tot veel moties, amendementen of zelfs ideeën voor nieuwe resoluties. Deze zouden dan zelfs uiteindelijk op het landelijke zomercongres verdedigd worden.
De inloop is om 19:15 en we beginnen om 19:30. Tot dan!

 

Hier kun je de notulen van de vorige AAV vinden;

Hier kun je de template voor amendementen op het Regionaal Politiek Programma en het Algemeen Reglement vinden;

Hier kun je de template voor resoluties voor het Regionaal Politiek Programma vinden;

Hier kun je de template voor organimo's en moties vinden;

Hier kun je het format voor moties vinden;

Hier kun je het voorstel voor de begroting van 2016 vinden;

Hier kun je de powerpoint van deze AAV vinden.


« terug naar de agenda