#

Erdogan's Turkey -

Datum: 11 april 2016 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: The Florin: Nobelstraat 2, Utrecht

DUTCH BELOW

Turkey is currently at the center of attention. The country has to deal with a series of terrorist attacks, and was involved in negotiations surrounding the refugee crisis in Europe. But it doesn’t stop there: tensions with Russia concerning the intervention in Syria exist, alongside armed conflict with Kurdish groups. This all takes place in a society in which secular government policy and civil rights are fiercely discussed.
In all of these developments, everyone is looking at the president of the country, Recep Tayyip Erdogan. Plenty of reasons to devote an evening to the way in which Turkish politics and society are changing rapidly under his lead.

Developments appear to be very difficult to predict time after time. Questions arise like: what is the status of Turkish candidate membership of the European Union, and: are freedom of press and separation of government and religion really disappearing rapidly?

On Monday evening, 11 April, we will cover such topics. Dr. Ugur Ungor is teaching political history at Utrecht University. In his research he specialized in the Armenian genocide, and the position of this event in Turkey’s collective memory.
Our second speaker is MA Aysenur Korkmaz. She is currently conducting research at Sabanci University (Istanbul) on the changing historiographic environment in Turkey. In the week of 11 April she will be visiting the Netherlands.
The speakers will provide us with their view on Erdogan’s Turkey. Afterwards, there will be room for questions and discussion with the audience. The evening will take place in English.

---
Turkije staat in het middelpunt van de belangstelling. Het land heeft te maken met een serie aan terroristische aanslagen en onderhandelde over een deal om de vluchtelingenstroom in te perken. Maar daar stopt het niet: er is spanning met Rusland over de interventie in Syrië en gewapend conflict met de Koerden. Dit alles speelt zich af in een maatschappij waarin seculiere politiek en burgerlijke vrijheden fel bediscussieerd worden.
In al deze ontwikkelingen zijn de blikken gericht op Recep Tayyip Erdogan, momenteel president van Turkije. Redenen genoeg om een thema-avond te wijten aan Erdogan, en de manier waarop onder zijn leiding de Turkse politiek en maatschappij in rap tempo veranderen.

De kant die Turkije opgaat onder Erdogan blijkt keer op keer moeilijk in te schatten. Want: hoe zit het met het kandidaat lidmaatschap van de EU?, en: verdwijnen persvrijheid en scheiding van religie en overheid in rap tempo?

Op maandagavond 11 april behandelen we zulk soort kwesties. Dr. Ugur Ungor is universitair hoofddocent politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek specialiseerde hij zich onder andere in de Armeense genocide, en de rol hiervan in het collectief geheugen van Turkije.
Onze tweede spreker is drs. Aysenur Korkmaz. Zij doet momenteel aan de Sabanci University (Istanbul) promotieonderzoek naar het veranderende historiografische landschap in Turkije. In de week van 11 april is zij in Nederland, en bereid gevonden om bij onze avond aan te schuiven.
De sprekers zullen ieder hun visie geven op het Turkije van Erdogan. Hierna zal ruimte zijn voor vragen en een discussie met het publiek. De voertaal van de avond zal Engels zijn.

------------------------------------------------------------------------------

Locatie: De Florin (Nobelstraat 2, Utrecht)

Tijdens de inloop zijn we aan de bar te vinden. De zaal waar de activiteit is, is links via een klapdeur de trap op en dan de eerste verdieping. De avond is zoals gebruikelijk gratis en voor iedereen toegankelijk.

Inloop: 19.30-20.00
Activiteit: 20.00-22.00
Borrel: 22.00-Sluit


« terug naar de agenda