#

Duurzaamheid en de klimaattop met de JD -

Datum: 18 januari 2016 | Tijd: 19:45 - 22:00 | Locatie: Café de 4 Heeren

 Op zaterdag 12 december van het afgelopen jaar zijn 195 landen akkoord
 gegaan met een nieuw klimaatverdrag. Deze moet de uitstoot van
 broeikasgassen aanzienlijk terug gaan dringen. Enkele punten uit het
 akkoord waren bijvoorbeeld dat de gemiddelde temperatuur op de aarde niet
 meer dan 2 graden Celcius mag stijgen, en dat landen ernaar moeten streven
 de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celcius.
 Alle betrokken landen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de
 hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige
 ontwikkelingen.

 De klimaattop is veel in het nieuws geweest, zowel positief als negatief.
 Heeft het nog wel nut, zo'n zoveelste klimaatakkoord. En is het niet zo
 dat
 de rijkere landen toch wel krijgen wat ze willen, en arme landen hieraan
 voorbij gaan. Hoe bindend is dit verdrag eigenlijk? We gaan hierover in
 gesprek met David Schultz, de portefeuillehouder Duurzaamheid bij de Jonge
 Democraten en aanwezig bij de betreffende klimaattop. Bereid je voor op
 een
 pittige discussie en een kijkje in de keuken van afgelopen klimaattop in
 Parijs


« terug naar de agenda