#

DuUrbanisatie: een schone stad - Sarphati 2.0? -

Datum: 30 juni 2014 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: The Florin, Nobelstraat 2-4, Utrecht

Is het tijd voor een plan Sarphati 2.0?
Steden in de 19e eeuw waren vervuld van stank en vuil. Idealistische arts – met ondernemersdrang – Samuel Sarphati strijde in die tijd voor een schoner Amsterdam. In 1847 bedacht hij dat hij door afval in te zamelen de drang om de stad op te ruimen kon economisch gewin. Door mens...elijke uitwerpselen op te vangen en buiten de stad dienst te laten doen als mest voor de boeren. Een revolutionaire gedachte en dé oplossing tegen ziektes in de stad.
Destijds slaagde het plan niet. De voorzieningen waren ontoereikend en de plannen belandden al snel op de afvalstapel. In 2014 kennen we echter genoeg innovaties om het plan wel degelijk voort te zetten. Langzaam ontstaan er nu overal hi-tech én low-tech initiatieven om zelf afvalwater op te vangen, de mest te gebruiken, het water te zuiveren en te hergebruiken.

Deze avond kijken we nogmaals naar de plannen van Sarphati. Hiervoor vragen we een historicus om toe te lichten hoe bijzonder zijn plannen voor die tijd waren.
Vervolgens gaan we met een vertegenwoordiger van WaterNet in gesprek hoe deze plannen in 2014 mogelijk een vervolg kunnen krijgen.

Ten slotte gaan we met elkaar in gesprek over de visie van de Jonge Democraten op dergelijke initiatief. Met de portefeuillehouder Voedsel, Energie, Landbouw & Voedsel gaan we kaders schetsen van onze visie op de duurzame stad en hoe het plan Sarphati 2.0 wel of niet daarin past.

Wil jij goed voorbereid ter tafel komen? Kijk dan http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-kracht-van-water.html even terug.

PS: Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke DuUrbanisatie-reeks die door verschillende afdelingen in samenspraak met de portefeuillehouder Milieu, Energie, Landbouw & Voedsel wordt georganiseerd. Meedoen met die reeks kan: mail naar Arend.Meijer@jongedemocraten.nl


« terug naar de agenda