#

Dure Daken Debat met JOVD -

Datum: 6 november 2019 | Tijd: 19:00 - 22:00 | Locatie: Boven Breda, Schoolstraat 2, 4811 WB Breda

Er is tegenwoordig nogal krapte op de woningmarkt. Deze avond zal in het teken staan van het tekort aan woningen in Brabant. Kom langs en laat ook jouw mening horen! Na afloop drinken we natuurlijk nog gezellig een borrel samen. Inloop is vanaf 19:00 en het debat zal om 19:30 beginnen. Wat achtergrondinfo vind je hieronder.

https://www.facebook.com/events/704020960094158/

Geachte liberalen, 6 november is het zover: De Jonge Democraten en de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie gaan met elkaar in de debat over woningtekort!
Om ons liberalen enige eruditie te verschaffen voor wij het debat betreden, behandel ik de betreffende stellingen kort in dit bericht:

1. Onderwijsinstellingen moeten zelf de huisvesting van studenten regelen.

2. Er moet groen opgeofferd worden voor woningen.

3. De huurtoeslag moet worden afgeschaft.

‘Onderwijsinstellingen moeten zelf de huisvesting van studenten regelen’

In meerdere Brabantse steden is het moeilijk voor studenten een passende huisvesting te verkrijgen. In Tilburg is de huisvesting voor studenten, met name buitenlandse studenten, zo belabberd dat er een heuse negorij met tenten is opgezet om te kunnen voldoen aan de vraag voor huisvesting. Buiten het enigszins potsierlijke karakter hiervan, is het nogal wat dat er mensen in Nederland in tenten slapen omdat zij geen huisvesting kunnen vinden.

Voor buitenlandse studenten is het moeilijker om huisvesting te vinden omdat er verhuurders zijn, die louter Nederlanders in hun verhuurde huis willen hebben. Voor ons liberalen is dit akelig om te horen, gezien het feit dat wij ieder individu niet beoordelen op hun afkomst, maar op zijn of haar persoonlijke eigenschappen. Discriminatie is níet liberaal, maar hoe kunnen we dit tegengaan?

Als onderwijsinstellingen zelf huisvesting regelen voor hun studenten, zou het moeilijker kunnen worden voor verhuurders om zo buitenlanders te weren uit hun huizen en kan de onderwijsinstelling vantevoren genoeg huizen regelen voor alle studenten. Maar: Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling en hoever de verantwoordelijk van het in individu?

Hier wordt het liberaal gezien leuk: Moet een onderwijsinstelling huisvesting regelen voor studenten, om zo te zorgen dat zij goed kunnen slapen en studeren en zo onderhouden dat hun studenten in goeie vorm meedoen op school of is het de verantwoordelijkheid van de student om zelf huisvesting te regelen?

‘Er moet groen opgeofferd worden voor woningen’

Liberale politici moeten verantwoordelijkheid nemen, dit is immers een van de belangrijkste liberale pijlers. Maar voor wie gaat de liberaal verantwoordelijkheid nemen? Gaat men de verantwoordelijkheid op zich nemen, dat er voor iedereen (betaalbare) huizen komen of gaat men de verantwoordelijkheid op zich nemen om te zorgen voor behoud van natuur?

De woningnood in Brabant is hoog. Kasja Ollongren zei vorig jaar dat gemeenten te weinig lef tonen door vooral binnen de stadsgrenzen te bouwen. Als men buiten de stad gaat bouwen wordt er werkgelegenheid gecreëerd, goedkope woningen gebouwd en creëert men meer ademruimte in de stad.

Maar er zijn natuurlijke keerzijden aan dit verhaal: Flora en Fauna worden in het betreffende gebied de nek omgedraaid, de stikstofcrisis wordt niet kleiner en het mobiliteitsprobleem wordt vergroot.

Dus waar moeten we verantwoordelijk voor nemen? De mensen die een huis zoeken of de natuur?

‘De huurtoeslag moet worden afgeschaft’

Als men 18 jaar is, een zelfstandige woonruimte huurt en een niet al te hoog inkomen heeft, heeft men recht op huurtoeslag. Sinds september vorig jaar is het maximale salaris voor huurtoeslag gerechtigden verlaagd, omdat het eerst zou lonen om niet meer te gaan verdienen. SP en de PVDA probeerden dit destijds te stoppen door middel van een motie , maar haalden geen meerderheid.

De huurtoeslag moet ervoor zorgen dat iedere werkende een woonruimte kan huren, men kan dit liberaal vinden omdat de financieel zwakkere zo meer vrijheid verkrijgen, maar dit kan een liberaal ook afkeuren, omdat hij vindt dat dit ten koste gaat van de vrijheid van degene die opdraaien voor deze kosten.

Er heerst heden ten dage nog veel kritiek op de huurtoeslag, omdat sommigen mensen nog steeds stellen dat het loont om niet meer te gaan verdienen, omdat je zo in de huurtoeslag zou blijven. Dit is niet het geval, wel zou men kunnen stellen dat het niet meteen heel veel meer loont als je je huurtoeslag verliest doordat je meer gaat verdienen.

Dus: De huurtoeslag houden en zo verzekeren dat ook financieel zwakkere op veel plekken een huis kunnen huren, of 10 miljard besparen en dit inzetten voor iets anders?


« terug naar de agenda