#

Discriminatie op de arbeidsmarkt -

Datum: 25 april 2017 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Gabi's Beer Bar

Artikel 1 van de Grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Toch vindt discriminatie in Nederland regelmatig plaats. In 2016 zijn 1.174 meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt geregistreerd bij de antidiscriminatievoorziening. De verwachting is dat het probleem veel groter is omdat niet van alles een melding wordt gemaakt.

De JD Limburg gaat in gesprek met de antidiscriminatievoorziening Limburg. Welke discriminatie komt het meeste voor en hoe kan discriminatie worden tegegaan? Deze en andere vragen worden vanavond behandeld.

Inloop: 19:30
start activiteit: 20:00


« terug naar de agenda