#

Diploma Diplomatie -

Datum: 21 april 2015 | Tijd: 19:30 - 22:30 | Locatie: De Eeuwige Jachtvelden Plein, 14, 2511 CR Den Haag

Promovendum – speciaal voor hoger opgeleiden. Parship – dé datingsite voor hoger opgeleiden! Campina - speciale yoghurt voor hoger opgeleiden.

De maatschappij ontploft van de initiatieven voor hoger opgeleiden. Maar zijn deze er ook voor lager opgeleiden? Het antwoord is een overduidelijke nee. Hoe goed je ook zoekt, je zult niet snel zulke advertenties voor lager opgeleiden treffen.

Zo zit het helaas ook in de politiek. Mark Bovens en Anchrit Wille stellen zich in hun boek dan ook deze belangrijke vraag: is onze democratie voor hoger opgeleiden?

Afgezien van het stemhokje komen lager opgeleiden er in de politieke arena, belangenorganisaties, discussiegroepen en andere burgerinitiatieven nauwelijks aan te pas. Vooral in de politiek doet heden ten dage een brede afspiegeling van het volk er niet meer toe, het gaat tenslotte om je individuele verdiensten. Vragen als: ‘hoeveel bestuurservaring heb je?’ ‘Ben je een leider?’ ‘Hoeveel talen spreek je?’ ‘Maar bovenal: welk(e) diploma(‘s) heb je?’ zijn doorslaggevend. De meeste Kamerleden en Kabinetsleden in ons land zijn hoger opgeleid. En bij een beetje scrollen door het ledenbestand van D66 krijg je een zelfde beeld.

Welke problemen geeft dit? Of is het eigenlijk maar beter zo? Ontdek je eigen elitaire of volkse aard in een avondje, ironisch genoeg, hoogopgeleid bomen. Dit gaat allemaal plaatsvinden op 21 April in de Eeuwige Jachtvelden te Den Haag om 20.00 (inloop 19.30) To be announced: wie en waar!


« terug naar de agenda