#

Debat: De kwaliteit van onderwijs in Nederland -

Datum: 2 april 2015 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Stichting Argan, Jan Tooropstraat 6A, Amsterdam

Elke burger heeft recht op onderwijs, en het is de taak van de overheid om daar voor te zorgen, aldus artikel 23 van de Grondwet. Maar hoe zit het met de kwaliteit van onze educatie? Wie bepaalt wat goed onderwijs is en hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? Hoe toegankelijk is ons onderwijs eigenlijk? Wordt de drempel om te studeren niet verhoogd door bijvoorbeeld de afschaffing van de basisbeurs of de hoge instellingskosten voor een tweede studie? En maken jongeren zich terecht druk om maatregelen, zoals het Bindend Studieadvies (BSA) waarbij wordt bepaald dat bij onvoldoende studieprestaties de opleiding gestaakt dient te worden. 

En zijn de verschillende onderwijsniveaus goed op elkaar aangesloten? Volgens de Onderwijsinspectie bestaan er op 1 februari 2015 21 zeer zwakke mbo-opleidingen en 121 mbo-opleidingen waarvan de examinering onder de maat is. Is het voor mbo-studenten dan wel mogelijk om een hbo-opleiding met succes af te ronden, of is dat een onbegonnen zaak gezien de kwaliteitsproblemen binnen het mbo-onderwijs? En hoe wordt de kwaliteit van docenten gegarandeerd? Voor veel docenten is de werkdruk erg hoog, maar het stellen van hoge eisen kan leiden tot een betere onderwijskwaliteit. 

Om deze en andere vragen te beantwoorden organiseren Stichting Argan en de Jonge Democraten Amsterdam een debat over de kwaliteit van onderwijs in Nederland. De aanwezigen zullen onder andere in debat gaan met wethouder van onderwijs Simone Kukenheim, hoogleraar onderwijsrecht aan de VU en bestuurder Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht Miek Laemers en de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Tom Hoven. Het debat staat onder leiding van Martijn de Greve. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.


« terug naar de agenda