#

De prijs van inkomensongelijkheid: faillissement van het liberale marktdenken? -

Datum: 24 mei 2016 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Haagsche Bluf 63, Den Haag

In het westen groeit de weerzin tegen handelsverdragen zoals het TTIP en CETA. Veel mensen zijn er niet langer van overtuigd dat de economische groei eerlijk verdeeld wordt en economen als Thomas Piketty geven hen gelijk.

Is de stijgende inkomensongelijkheid eigenlijk wel gerechtvaardigd en in hoeverre hebben mensen zelf invloed op hun rijkdom? En wat betekent deze beweging voor het sociaal-liberale gedachtegoed van de Jonge Democraten?

Op 24 mei gaan Manuel Buitenhuis en Huub Brouwers inhoudelijk de disscusie aan over deze vraagstukken. De activiteit zal plaatsvinden in het nieuwe Landelijk Bureau van de Jonge Democraten in de Haagse Bluf.

Inloop om 19.30, om 20.00 gaat de activiteit van start. We kijken ernaar uit jullie allemaal te mogen ontvangen op de 24e, tot dan!


« terug naar de agenda