#

D66 Symposium 'Rotterdam, Duurzaam in Europa' -

Datum: 30 juni 2012 | Tijd: 9:30 - 16:00 | Locatie:

30 juni 2012 - Themadag ‘Rotterdam, Duurzaam in Europa’

Economische kansen in duurzame ontwikkeling

Onder leiding van Gerben-Jan Gerbrandy (Europees parlement en rechtstreeks terug van de VN-conferentie Rio+20) en Salima Belhaj (fractievoorzitter D66, gemeenteraad Rotterdam), gaan we op zoek naar de verbinding tussen globale, Europese, nationale en lokale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en praktische oplossingen daarvoor in Rotterdam, met las kernvraag:

“Hoe kan de politiek ruimte geven, kansen bieden en barrières wegnemen?”

De dag begint met een viertal workshops, waarin verdieping gezocht wordt op o.a. (her)gebruik van grondstoffen, decentrale energie-opwekking, duurzaam vervoer, lokale initiatieven en stadslandbouw.

Na de pauze en na een plenaire terugkoppeling van de workshops, zal Jan Rotmans ingaan op de wijze waarop de energietransitie ‘losgetrokken’ kan worden, en welke rollen daarbij weggelegd zijn voor de politiek en welke voor de burgers.

Aansluitend zullen bestuurders en vertegenwoordigers van D66 op de verschillende politieke niveaus - onder leiding van Job ten Bosch - met elkaar en de zaal in discussie gaan over de wijze waarop de politiek haal rol in zou kunnen vullen en op welk niveau zij dat het beste kan doen:

-          Gerben-Jan Gerbrandy (parlementarier voor D66 in Europees parlement)

-          Stientje van Veldhoven (kamerlid voor D66 in de Tweede Kamer, onder voorbehoud)

-          Joris Backer (kamerlid voor D66 in de Eerste Kamer)

-          Han Weber (gedeputeerde voor D66 in de provinciale staten van Zuid-Holland)

-          Salima Belhaj (fractievoorzitter D66 in de gemeenteraad Rotterdam)

-          Alexandra van Huffelen (D66 wethouder in Rotterdam)

-          Said Kasmi (D66 bestuurder in deelgemeente centrum)

Gerben-Jan Gerbrandy en Salima Belhaj sluiten de dag af met conclusie en uitdagingen aan ons allen om met elkaar deze kansen verder vorm, uitwerking en ruchtbaarheid te geven.

 

Programma

9.30       Inloop

10.00     Aftrap: Gerben-Jan Gerbrandy en Salima Belhaj formuleren de uitdagingen voor vandaag

10.30     Workshops

12.00     Lunch

13.00     Terugkoppeling uit de workshops

13.30     Inspiratie van prof.dr.ir. Jan Rotmans – professor transities en transitiemanagement EUR.

14.30     Paneldiscussie, olv Job ten Bosch

16.00     Conclusies en afronding door Gerben-Jan Gerbrandy en Salima Belhaj

Aansluitende borrel

Workshops

Grondstoffen

Optimaal (her)gebruik van grondstoffen vormt de basis van een duurzame omgang met onze planeet. Tijdens de workshop worden o.a. het 6-puntenplan van Gerbrandy, de ‘grondstoffen-rotonde’ in Europa en Nederland, afvang en hergebruik van CO2 en omgang met afval in Rotterdam besproken, met als centrale vraag: hoe kan de politiek richting en kaders geven om van verbruik tot hergebruik, van van afval naar grondstoffen te komen en wat zijn de kansen en uitdagingen voor Rotterdam?

Vervoer, transport en luchtkwaliteit

Zowel voor luchtkwaliteit, CO2-uitstoot als fossiele brandstofbeperking zien we grote uitdagingen in vervoer en transport. De impact op onze gezondheid, transportmogelijkheden en -alternatieven in de Rotterdamse haven en de voor- en nadelen van elektrisch vervoer in en om de stad zullen tijdens deze workshop de aandacht krijgen

Decentrale energie-opwekking

Zonnepanelen op je eigen dak, windmolens, biovergistingsinstallaties op het platteland? Decentrale energieproductie voor eigen gebruik ís al rendabel, gezamenlijke productie op lokaal niveau hikt nog tegen regelgeving aan. Eigen opwekking geeft bewoners meer zelfstandigheid en prijszekerheid. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen en waar kan de politiek meer mogelijk maken?

Locale initiatieven en verduurzaming van de gebouwde omgeving

De behoefte om zelf, lokaal bij te dragen aan een duurzamer samenleving brengt mensen bij elkaar. Initiatieven in Blijdorp en Overschie laten zien dat zowel de ecologische als sociale duurzaamheid vanuit burgers vorm krijgt. In de lokale samenwerking in bebouwde omgeving liggen misschien wel de grootste kansen! Bewoners het initiatief en de politiek een stapje terug?

Stadslandbouw, bio-diversiteit en natuurbeleid: de samenhang

Voedselvoorziening, bio-diversiteit en natuurbeleid brengen misschien wel de grootste uitdagingen in de duurzame opgaaf. Bewuste consumptie en keuzes door consumenten helpt ook de voedselindustrie tot duurzame keuzes. Boeren, bewoners en organisaties als ‘Eetbaar Rotterdam’ brengen de landbouw naar de stad of juist de stad naar de landbouw. Voor consumptie én recreatie. Kunnen we groen binnen de stad en kennen we ons groen rondom de stad?

Aanmelding

Meld je aan vóór 27 juni! Deelname is niet voorbehouden aan D66-leden. Iedereen is welkom om bij te dragen aan deze themadag. Voor deelname aan deze themadag vragen we een bescheiden bijdrage in de kosten (5,- voor deelname, 10,- voor de lunch). Meld je aan bij Arris Blom of Jan-Willem Kanters, via duurzaamineuropa@d66rotterdam.nl en vermeld je voorkeur voor een van de workshops.

Locatie Schieblock  (http://www.schieblock.com/index.php?pageID=5)

De grote kantorenleegstand en een sluimerende economische crisis leiden tot vertragingen in binnenstedelijke ontwikkelingen. Ook het Rotterdam Central District bevindt zich in de spagaat van torenhoge ambities en een weerbarstige realiteit. Toch is dit juist de conditie waarin het Schieblock – laboratory for urban development - is opgericht. Op particulier initiatief is met steun van eigenaar LSI en OBR een 5-jaren plan ontwikkeld voor de tijdelijke transformatie van dit bijzondere kantoorgebouw in het Rotterdam Central District. De ambitie is het creëren van een levendig stadslaboratorium waarin interdisciplinair wordt gewerkt aan nieuwe manieren om de stad te transformeren.

Project Dak Akker  (http://www.schieblock.com/index.php?pageID=4&messageID;=16)

Met het project Dak Akker op het dak van het Schieblock, wordt gewerkt naar de introductie van het eerste oogstbare dak in de Randstad. De potentie van daken als oogstbare tuin, vergroening voor de stad en waterbuffer zijn onbetwist. De dakopbouw van het Schieblock kan geprogrammeerd worden met een publieke functie waar producten direct bij de bron gekocht of genuttigd kunnen worden en dienen als informatiepunt ter promotie en educatie van oogstbare daken. Een bijzondere attractie zijn de bijenkasten van imker Wouter Bauman, Rotterdams Milieucentrum. De bijtjes zijn nu nog gehuisvest in Rotterdam-Zuid, maar zullen op het Schieblock straks nog lekkerder honing maken!

De luchtsingel  (http://www.schieblock.com/index.php?pageID=4&messageID;=17)

Vroeger vormde het Hofplein het bruisende hart van Rotterdam. Nu is het al twintig jaar vergeten en versleten. Het gebied rondom Hofplein is een blinde vlek midden in de stad. Om Noord opnieuw met het Centrum te verbinden bouwen we de Luchtsingel: een houten voetgangersbrug door het Schieblock heen, gemaakt voor en door burgers en bedrijven. De brug vormt een ketting van nieuwe plekken: bouwplaatsen worden parken, donkere hoeken worden speelplekken en lege ruimtes transformeren tot voorzieningen. Hofplein wordt weer een levendig gebied met een hertenkamp en buitenbioscoop. De Luchtsingel is de start van het nieuwe hart van Rotterdam: jong, ondernemend, cultureel en innovatief. Een plek voor iedereen. De Luchtsingel laat het Hofplein eindelijk weer bruisen.

 


« terug naar de agenda