#

Congresvoorbereiding deel 1: Motieschrijfavond Arnhem-Nijmegen -

Datum: 8 januari 2014 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: Cafe 4 heeren, St. Annaweg 259

Onze eerste activiteit van 2014 zal in het teken staan van het wintercongres, d.m.v. een motieschrijfavond. Hier kijken we kritisch naar ons politiek programma en doen we voorstellen tot herschrijven. Tevens zullen we vertegenwoordigers namens de verschillende resoluties die ter sprake zullen komen op het congres ontvangen. Zij zullen de resoluties verduidelijken en aan hen kun je tevens je vragen kwijt. Natuurlijk staat het ons vrij ook op de nieuwe hoofdstukken aanpassingen aan te brengen. Wij hopen jullie allemaal op dit eerste deel van de congresvoorbereiding te ontvangen.


« terug naar de agenda