#

Congresavond -

Datum: 12 mei 2020 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Online (ZOOM)

In verband met het coronavirus kunnen we geen fysieke algemene afdelingsvergadering over het Landelijk Zomercongres houden. In plaats daarvan houden we een digitale congresavond, waarna we, wanneer we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, de op die avond genomen besluiten kunnen juridificeren in het najaar. 

Deze avondstaat in het teken van het Zomercongres, dat landelijk wordt georganiseerd, digitaal. Op deze avondkunnen jullie moties en amendementen (wijzigingen) op het landelijke politieke programma van de Jonge Democraten indienen. Deze moties en amendementen worden indien aangenomen (maar ook als je een motie hebt ingediend maar je motie wordt afgewezen kan je je motie indienen op het Zomercongres als je enkele handtekeningen verzamelt!) ingediend op het Zomercongres. 
Daarnaast kunnen jullie op deze avond proberen het Afdelingsreglement (AR) van de Jonge Democraten Groningen te wijzigen evenals het Regionale Politieke Programma (RPP) van de Jonge Democraten Groningen. 

In het tweede gedeelte van deze avond zullen Landelijk Bestuur-kandidaten zich voor onze afdeling presenteren. Heel leuk dus!

Verzin dus vooral politieke creaties, zoals een motie of een RPP-wijzigingsvoorstel, tot stand te brengen! Maar ook als je dat niet hebt gedaan, zien we jullie heel graag dinsdag 12 mei om 20:00 op Zoom! Tot dan!


« terug naar de agenda