#

Burgerschap deel 2: Politieke burgers en burgerlievende politici -

Datum: 26 november 2012 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: The Florin, Nobelstraat 2-4 Utrecht

 

Wat een opstand, wat een massaal verzet": De opstand tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie werd dikwijls in niet mis te verstane bewoordingen uitgedrukt. Media en politici leken verrast door de opstand die volgde op het gloednieuwe regeerakkoord. Alsof men even was vergeten dat de mensen in het land niet onverschillig staan ten opzichte van Haagse besluiten. Een toevallige miscalculatie of een exponent van een structureel probleem? Hoe moeten politici zich anno 2012 verhouden tot de burger die zich ontpopt als homo politicus?


De democratie geeft burgers de mogelijkheid om zich betrokken op te stellen ten opzichte van politieke besluitvorming. Van het gebruikmaken van het stemrecht tot het protesteren tegen maatregelen die hij niet verdragen kan: de burger heeft de ruimte om zich te mengen in de totstandkoming van beleid. Ligt er in deze mogelijkheid ook een morele plicht tot politieke betrokkenheid? Zo ja, wat behelst politieke betrokkenheid? Opkomen voor je eigenbelang, zoals in het geval van de inkomensafhankelijke zorgpremie? En als we dan een zekere verplichting hebben, of politieke betrokkenheid in elk geval wenselijk achten, welke vormen kiezen we hiervoor anno 2012? Lidmaatschap van politieke partijen kalft al jaren af, nieuwe initiatieven als G500, online petities en Occuy dienen zich aan. Deze ontwikkelingen moeten worden geduid en wellicht worden vertaald naar een nieuw politiek krachtenveld; een mooie taak voor de Jonge Democraten.

Op maandag 26 november wordt er bij de JD Utrecht gedebatteerd over de rol van burgers in de politiek. Monique Leyenaar, hoogleraar politicologie te Nijmegen zal vertellen waarom zij zich zorgen maakt over politieke participatie in onze samenleving. Henk Beerten, wethouder te Nijmegen (cultuur, mobiliteit en onderwijs), zal vertellen over de zeer vernieuwende initiatieven die hij in zijn stad heeft ontplooid om burgers meer zeggenschap te geven. Het debat zal worden geleid door Martine Luijten, voormalig portefeuillehouder Democratie & Openbaar Bestuur en oud-persvoorlichter van de JD.

 


« terug naar de agenda