#

Bestuurs-interesse borrel -

Datum: 23 juni 2011 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Dudok, Meent 88, Rotterdam

 

Bestuursinteresseborrel

Eind juni staat er waar een nieuwe Algemene Afdelingsvergadering op de agenda, waar alle leden zich weer verkiesbaar kunnen stellen voor een bestuursfunctie binnen de JD Rotterdam. Op 23 juni zal de JD Rotterdam daarom een gezellige borrel houden om de leden hier over te informeren. Ook voor degenen die geen interesse hebben om zich verkiesbaar te stellen is het uiteraard gezellig om langs te komen voor een drankje en lekker bij te praten!

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de functies van Voorzitter, Algemeen Secretaris, Secretaris Politiek, Secretaris Promotie en Raadslid RJR.

 

* Wanneer: donderdag 23 juni

* Tijd:

De borrel start om 20.00!

* Waar: Dudok, Meent 88, Rotterdam

 

Voorzitter

De Voorzitter is, zoals gezegd, het gezicht van de afdeling. Als Voorzitter ben je op de hoogte van alles wat er binnen de afdeling gebeurt. Je geeft leiding aan het afdelingbestuur en vertegenwoordigt de afdeling binnen en buiten de vereniging.

 

Taken

De taken van een Voorzitter zijn in het kort:

· Leiding geven aan het bestuur;

· Vertegenwoordigen van het bestuur en de vereniging;

· Stimuleren van (bestuurs-)leden, zowel organisatorisch als politiek inhoudelijk;

· Kanaliseren van de communicatiestroom in het bestuur en in de vereniging.

 

Algemeen Secretaris

De Algemeen Secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de afdeling en is het organisatorisch steunpunt. Dit houdt in dat de Algemeen Secretaris zich bezig houdt met de ledenadministratie, het afdelingsarchief, de communicatie binnen het bestuur en de communicatie naar de leden. De Algemeen Secretaris biedt met name ondersteuning aan de andere bestuursleden en de leden van de afdeling.

 

Taken

De taken van een Algemeen Secretaris:

· Beheer ledenadministratie en contactenadministratie;

· Verzorgen van ingaande en uitgaande post;

· Beheer afdelingsarchief;

· Onderhouden van interne en externe contacten;

· Notuleren van bestuursvergaderingen en AAV’s;

· Versturen van de nieuwsbrief aan leden;

· Coördinatie binnen het bestuur.

 

Secretaris Politiek

De Secretaris Politiek is verantwoordelijk voor de politieke discussie in de afdeling. De Secretaris Politiek begeleidt, stimuleert en initieert de politieke discussie. Hij is als het ware de politiek-inhoudelijke man in het bestuur.

 

De taken

De taken van de Secretaris Politiek:

· Stimuleren en begeleiden van een politieke discussie;

· Voorbereiden standpuntinname;

· Politieke stellingname;

· Inhoudelijke voorbereiding activiteiten.

· Is verantwoordelijk voor de Commissie Politiek

· Zorg dragen voor de politieke lijn van de afdeling en het schrijven van een Regionaal Politiek Programma

· Neemt het initiatief voor het schrijven van moties en amendementen voor Congressen.

· Bedenkt samen met de Secretaris Promotie mogelijkheden om onze politieke ideeën naar buiten uit te dragen en politieke invloed uit te oefenen

· Contact met de Gemeenteraadsfractie D66 Rotterdam

 

Raadslid RJR

De Raadslid RJR is onze vertegenwoordiger binnen de Rotterdamse Jongerenraad. Hij draagt de standpunten van de Jonge Democraten hier uit.

 

De taken

De taken van de Raadslid RJR

· Woont de vergaderingen van de RJR bij;

· Is voorzitter van de Commissie RJR;

· Communiceert met het bestuur over alles wat zich afspeelt binnen de RJR;

· Draagt er zorg voor dat zijn vertegenwoordiging binnen de RJR zoveel mogelijk in overeenstemming is met de standpunten van de Afdeling

Secretaris Promotie
De Secretaris Promotie is verantwoordelijk voor de ledenwerving en ledenactivering. Dit betekent dat je enerzijds de campagnes coördineert om leden te werven en anderzijds activiteiten organiseert om de
geworven leden te activeren.
Taken
De taken van een Secretaris Promotie:
· Opzetten, coördineren en uitvoeren van ledenwerfcampagnes;
· Opvangen nieuwe leden in de afdeling;
· Promoten van activiteiten;
· Profileren Jonge Democraten;
· Bewaken en gebruiken JD huisstijl;
· Bijhouden afdelingssite.

 


« terug naar de agenda