#

Integratiebeleid op gemeentelijk niveau -

Datum: 10 oktober 2017 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: De Eeuwige Student, Wassenaarseweg 1, 2333 AM Leiden, Nederland

De afgelopen jaren komen er steeds meer vluchtelingen naar Europa, en ook naar Nederland. Hoe gaan we met deze mensen om als ze eenmaal hier zijn? Wat zijn de taken van de rijksoverheid, en vanaf waar ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente? Als eenmaal besloten is dat iemand in Nederland mag blijven verwachten we van ze dat ze onderdeel gaan uitmaken van de samenleving. Hoe zorgen we er voor dat deze mensen zo goed mogelijk integreren? Hoe zorgen we voor goed onderwijs, verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt, en stimuleren we zelfstandigheid?

De gemeente Leiden zet zich via verschillende projecten in om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Omdat statushouders vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en minder maatschappelijke participatie hebben, bijvoorbeeld vanwege taalachterstand, begeleiden trainers en mentoren hen in het deelnemen aan onderwijs en het inburgeren, zodat ook zij zich vol kunnen inzetten voor onze samenleving. Op deze avond komen Jos Valk, projectleider maatschappelijke participatie statushouders bij de gemeente Leiden, en Liset van der Vos, coordinator bij het project JA Statushouders, vertellen over de aanpak van de gemeente Leiden op dit interessante thema.

Zoals altijd, hopen we jullie allemaal te zien vanaf half 8, en natuurlijk op de aansluitende borrel.


« terug naar de agenda