#

Algemene Afdelingsvergadering -

Datum: 11 december 2012 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Café de Twee Heeren, Platielstraat 17-19, Maastricht

Op dinsdag 11 december zal onze tweede Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van dit jaar plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het afgelopen half jaar, kunnen leden moties aandragen en zo de politieke lijn van de afdeling bepalen én zal er een nieuw bestuur en nieuwe KasCo gekozen worden! 

Dit betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden en leden van de Kascommissie (KasCo). Ben jij gemotiveerd, organisatorisch sterk en betrokken bij de Jonge Democraten, stel je dan verkiesbaar! De functies die beschikbaar zijn zijn Voorzitter, Penningmeester, Algemeen Secretaris, Secretaris Promotie, Secretaris Organisatie en Secretaris Internationaal, het gaat bij alle functies om een periode van een half jaar. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar nieuwe leden van de KasCo, de toppers die de financiele administratie van de penningmeester controleren. Voor vragen over deze functies én om het kandidaatstellingformulier op te vragen, mail naar Annelieke: voorzitter@jdlimburg.nl. Je kunt je tot aan het agendapunt op de AAV kandidaat stellen, maar aangeraden wordt de kandidaatstelling voor zondag 9 december per e-mail te sturen naar bovenstaand adres.

Verder kunnen leden ook moties aandragen, waarover tijdens de AAV gestemd zal worden. Deze kunnen over organisatorische zaken gaan, maar ook over de politieke lijn van de afdeling. Het formulier voor het indienen van moties kun je opvragen bij Annelieke: voorzitter@jdlimburg.nl. Als je wilt dat wij de tekst van je motie verspreiden tijdens de AAV, stuur hem dan uiterlijk 9 december naar Vincent: politiek@jdlimburg.nl.Moties kunnen tot aan de start van de AAV ingediend worden, maar als je hem na de deadline van 9 december indient moet je zelf voor de verspreiding van de tekst te zorgen.

facebook


« terug naar de agenda