#

Algemene Afdelingsvergadering (KiesAAV) -

Datum: 27 juni 2016 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: The Florin: Nobelstraat 2, Utrecht

Op maandag 27 juni is er weer een Algemene Afdelingsvergadering (AAV). Op het programma staan lokale politieke moties, een evaluatie van het Afdelingsreglement en natuurlijk bestuursverkiezingen! Dit alles kun je ook terugvinden in de agenda.
De notulen van de afgelopen AAV zullen natuurlijk ook worden behandeld. 
In het AAV-boekje vind je de bestuurskanideringen, de verantwoording van de Secretaris Interne Organisatie, Lokale Politieke Moties en een Organisatorische motie.

Vacatures
Heb jij interesse in een bestuursjaar bij JDUtrecht en wil je meer weten? Tot en met de AAV kun je je kandideren. Voor de functie Organisatie zijn nog geen kandidaten. Lijkt het jou wat? Kijk dan snel hier naar de vacature voor de volgende zeven functies:

- Voorzitter
- Algemeen Secretaris
- Penningmeester
- Secretaris Pers & Politiek
- Secretaris Werkgroepen
- Secretaris Organisatie
- Secretaris Promotie

Naast afdelingsbestuursleden zijn we ook weer op zoek naar 2 (liefst 3) nieuwe leden voor onze Kascontrolecommissie. Deze commissie komt 3 á 4 keer per jaar samen, controleert de werkzaamheden van de penningmeester en geeft advies over het te voeren financiële beleid. Hier kun je meer informatie vinden. 

Moties en Amendementen

Je kunt tot drie dagen voor de AAV, dus tot en met 24 juni, moties en amendementen indienen.
Voor amendementen op het Afdelingsreglement kun je hier een format vinden. Voor andersoortige moties kun hier een format vinden.

Meld je aan voor de AAV!

Indien je al weet dat je aanwezig kunt zijn op de AAV stuur dan even een mailtje naar secretaris.utrecht@jd.nl zodat er al een stemkaart voor je klaarligt! Vermeldt bij je aanmelding ook of je een papieren of digitale versie van het programmaboekje wilt ontvangen. Indien je je niet minimaal vijf dagen voor aanvang van de AAV - woensdag 22 juni - hebt aangemeld kunnen wij je niet meer voorzien van een papieren programmaboekje.


« terug naar de agenda