#

Algemene Afdelingsvergadering JD Limburg -

Datum: 2 juli 2014 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Café De Joie, Achter het Vleeshuis 17, Maastricht

Op woensdag 2 juli vindt de komende Algemene Afdelingsvergadering van JD Limburg plaats. Bij deze AAV zal de verkiezing van het bestuur voor aankomend halfjaar centraal staan. Hiernaast legt het huidige bestuur verantwoording af over het afgelopen halfjaar. 

Onder voorbehoud van wijzigingen, ziet de agenda er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuring notulen extra AAV’s 6-1-2014 en 19-5-2014 (klik op de links voor de notulen)
5. Bestuursverantwoording
6. Financiële verantwoording
7. Uitslag behoefte-enquête
8. Kandidaatstellingen afdelingsbestuur & kasco
9. Verkiezing afdelingsbestuur & kasco
10. Pauze
11. Uitslag verkiezingen afdelingsbestuur & kasco
12. Politieke & organisatorische moties
13. Bestuursoverdracht
14. Rondvraag
15. Sluiting

Ieder lid van de JD Limburg kan zich kandideren voor de functie(s) die hij/zij graag zou bekleden. Je kunt je in principe kandideren voor alle functies: voorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en de commissariaten internationaal, organisatie, politiek en promotie. In het bestuur van een politieke jongerenorganisatie leer je in een hecht samenwerkingsverband de afdeling in goede banen leiden en heb je bovendien een fantastische tijd. 

Wil jij je graag kandideren voor één of meerdere bestuursposities, dan kan dat tot het moment dat het agendapunt op de AAV wordt behandeld. We verzoeken je je interesse met motivatie vóór 2 juli bij het afdelingsbestuur kenbaar te maken. Dat kan via limburg@jongedemocraten.nl.

Hiernaast zijn wij ook nog op zoek naar nieuwe leden voor de kascontrolecommissie van de afdeling. Heb jij financiële affiniteit of vind je het gewoon leuk om een steentje bij te dragen? Wordt dan lid van de kasco!

Voor algemene of specifieke vragen omtrent een bestuursfunctie, kun je altijd een bestuurslid op een activiteit aanspreken of een mailtje sturen.

Tot 2 juli!

Kijk ook op Facebook!


« terug naar de agenda