#

Algemene Afdelingsvergadering JD Limburg -

Datum: 17 december 2014 | Tijd: 20:00 - 23:59 | Locatie: Café de Joie. Achter Het Vleeshuis 17, Maastricht.

Belangrijk: Inmiddels kun je hier het document vinden met de agenda, begroting en voorstellen voor de AAV. 

Woensdag 17 december zal onze halfjaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering weer plaatsvinden. Tijdens deze AAV staan er meerdere punten op het programma, zoals het goedkeuren van de begroting, de bestuursverantwoording, bespreken van ingediende moties, HR-wijzigingen et cetera en de verkiezingen van een nieuw bestuur en KasCo. 

Voor het indienen van (actuele) politieke moties, resoluties/amendementen voor ons RPP, HR-wijzigingen en dergelijke zullen we dit keer werken met het congresvoorstelsysteem (https://congreslimburg.jongedemocraten.nl/) waar je in kan loggen met je lidmaatschapsnummer. In dit congresvoorstelsysteem kun je ook de verschillende deadlines vinden. Belangrijke noot: de deadline voor Actueel Politieke Moties ligt in het congresvoorstelsysteem op dinsdag 16 december 23:59, dit is de deadline als je wilt dat je APM in de PowerPoint e.d. komt te staan. Je mag echter een APM indienen tot aanvang van de AAV, maar dan moet je zelf zorgen voor verspreiding van deze APM. 

De begroting zal zo snel mogelijk ter inzage worden gepubliceerd. Mocht iemand hier amendementen op in willen dienen, graag contact opnemen met secretaris.limburg@jongedemocraten.nl

Ten slotte zullen er zoals vermeld bestuurs- en KasCo verkiezingen plaatsvinden. 
Bestuursverkiezingen: Ieder lid van de JD Limburg kan zich kandideren voor de functie(s) die hij/zij graag zou bekleden. Je kunt je kandideren voor alle functies: voorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en de commissariaten internationaal, organisatie, politiek en promotie. In het bestuur van een politieke jongerenorganisatie leer je in een hecht samenwerkingsverband de afdeling in goede banen leiden en heb je bovendien een fantastische tijd. 

Wil jij je graag kandideren voor één of meerdere bestuur posities, dan kan dat tot het moment dat het agendapunt op de AAV wordt behandeld. We verzoeken je je interesse met motivatie voor 17 december 2014 bij het afdelingsbestuur kenbaar te maken. Dat kan via limburg@jongedemocraten.nl 

Voor algemene of specifieke vragen omtrent een bestuursfunctie, kun je altijd een bestuurslid op een activiteit aanspreken of een mailtje sturen.

KasCo verkiezingen: De JD Limburg is - naast gemotiveerde bestuursleden - ook op zoek naar leden die de functie van kascontrolecommissielid uit willen oefenen! Als KasCo houd je toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en kun je hem van gevraagd en ongevraagd financieel advies voorzien. Wil je je kandideren? Het zou fijn zijn als je dit voor 17 december via limburg@jongedemocraten.nl laat weten.

Uiterlijk zondag 14 december 2014 zullen de ingediende resoluties, amendementen en moties etc. ter publicatie op Facebook en de website komen. De notulen van de vorige AAV zullen dan ook gepubliceerd worden.

De AAV vindt plaats in café de Joie (Achter het Vleeshuis 17, Maastricht) en je bent vanaf 19.30 welkom. Om 20.00 zal de AAV beginnen en na afsluiting van de AAV is het zoals gebruikelijk tijd voor een goede borrel.

Let op: alleen leden die minstens 72 uur voor de AAV lid zijn van de afdeling Jonge Democraten Limburg hebben stemrecht tijdens deze AAV.


« terug naar de agenda