#

Algemene Afdelingsvergadering JD Arnhem-Nijmegen -

Datum: 15 juni 2016 | Tijd: 19:15 - 22:00 | Locatie: de 4 heeren, Nijmegen

Het is weer tijd voor de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van dit jaar!
We zullen beginnen met de bestuursverantwoording en de verkiezingen van de nieuwe bestuursleden. Er staan functies open voor: Voorzitter, Secretaris Politiek, Secretaris Organisatie en Secretaris Promotie.
 
Daarnaast is er ook een politiek blok, waarin we alle moties en amendementen gaan bespreken die zijn ingediend. Het kunnen amendementen zijn op ons regionaal politiek programma (RPP) of op ons afdelingsreglement. Moties kunnen zowel van politieke als van organisatorische aard zijn. Je kunt ze allemaal indienen op https://congresarnhemnijmegen.jongedemocraten.nl/. Wil je dat je voorstellen opgenomen worden in het AAV-boekje, zorg dan dat je ze voor 7 juni 23.59 hebt ingediend!
 
Voor meer informatie over de vacatures die open staan voor de verschillende bestuursfuncties, kun je terecht op:
 
Als lid van Arnhem-Nijmegen mag je dit uiteraard niet missen!

 

 


« terug naar de agenda