#

Algemene Afdelingsvergadering -

Datum: 15 december 2015 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 1082 MD Amsterdam

AAV 15 december

Op 15 december vindt er weer een Algemene Afdelingsvergadering plaats. Op deze AAV zullen we zowel de financiën behandelen als moties/amendementen. Uiteraard komt op deze AAV ook de bestuursverantwoording aan bod.

De AAV vindt plaats in de Nieuwe Poort. Daar ben je vanaf 19.30 uur welkom. Stipt om 20.00 uur beginnen we de vergadering.
Om voorbereid voor de dag te komen, brengen we jullie bij deze op de hoogte voor de deadlines betreffende de eventueel in te dienen resoluties, moties en amendementen.
De deadlines voor het indienen zijn als volgt:
Resoluties: maandag 23 november 23.59 uur
Amendementen: maandag 7 december 23.59 uur
Moties: maandag 7 december 23.59 uur
HR/AR wijzigingen: maandag 7 december 23.59 uur

De notulen van de vorige AAV worden binnenkort op de website geplaatst. Het congresboek zal te zijner tijd online worden gezet.

Tot de 15e!


« terug naar de agenda