#

Algemene AfdelingsVergadering -

Datum: 16 december 2015 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam, Netherlands

Op woensdag 16 december houdt de Jonge Democraten Rotterdam haar Algemene AfdelingsVergadering. De vergadering zal in het teken staan van een aantal zaken. Er zullen verkiezingen zijn voor twee functies binnen het bestuur: algemeen secretaris en penningmeester. Daarnaast zal ter voorbereiding op het wintercongres politieke voorstellen behandeld worden. Ook zal de begroting voor 2016 aan de leden voorgelegd worden. Uiteraard is naast dit ruimte voor vragen aan het bestuur Vos I.

Ook deze AAV zullen er verkiezingen zijn. De bestuursperiodes voor de algemeen secretaris en de penningmeester zullen aflopen. Wij zoeken daarom kandidaten voor deze functies. In het kort: de algemeen secretaris is verantwoordelijk voor de interne organisatie, voorbereiden van vergaderingen, en is eerste contact bij vragen van leden; de penningmeester is verantwoordelijk voor opstellen van het financieel beleid, en het beheren van de kas en de financiële administratie. De volledige functieprofielen kun je vinden op de documentatie pagina van de website.

Daarnaast is het altijd mogelijk om onze kascontrolecommissie te versterken. Ook hiervoor is een formele kandidaatstelling noodzakelijk. Voor vragen over de functies, de kandidaatstelling, of verkiezingsprocedure kun je contact opnemen met de huidige algemeen secretaris Edwin Kaptein (secretaris.rotterdam@jd.nl).

De vergadering is ook ter voorbereiding op het aankomend wintercongres. Dat wil zeggen dat aangenomen voorstellen door de afdeling ingediend kunnen worden bij het congres. Afgelopen mei heeft het bestuur deze opzet gebruikt voor het zomercongres en positief ervaren. Aangezien de deadlines voor het congres in de eerste weken van januari ligt is er gekozen om geen aparte AAV uit te roepen, maar dit te behandelen op deze dag.

Dit betekend dat er (politieke) voorstellen voor zowel landelijk als voor de afdeling behandeld zullen worden. Tijdens de AAV zal bij aangenomen voorstellen gevraagd worden of de indiener wenst het voorstel in te dienen op het congres. Mocht je vragen hebben over het schrijven van voorstellen, of heb je een idee voor een motie maar weet niet precies wat je er mee moet doen, neem dan contact op met de secretaris politiek Koen Sijtsema (politiek.rotterdam@jd.nl).Ter voorbereiding zal er op 9 december een activiteit zijn waar de door werkgroepen ingediende resoluties besproken worden en ideeën voor amendementen en moties uitgewerkt kunnen worden.

De penningmeester zal de begroting voor 2016 aan de leden presenteren. Aan de hand van de presentatie is er ruimte voor vragen. Hierna zal het bestuur vragen om de begroting goed te keuren. Ten alle tijden kan via amendementen (geen deadlines) veranderingen op de begroting gevraagd worden.

Ten slotte zal er tijdens de vergadering ruimte zijn om vragen te stellen aan het bestuur over de afgelopen periode. Hierbij vragen wij om lange vragen, die mogelijk uitzoekwerk vereisen, van te voren op te sturen naar seretaris.rotterdam@jd.nl zodat wij de vraag zo volledig mogelijk kunnen beantwoorden.

Deadlines: sinds afgelopen juni zijn de deadlines voor aanleveren van voorstellen veranderd. De deadlines voor de voorstellen gelden als volgt:

2 dec - 23:59 Resoluties

9 dec - 23:59 Amendementen, HR-Wijzigingen, Organimo’s en Politieke Moties; Kandidaatstellingen voor in het programmaboek. 

11 dec - 23:59 Publicatie programmaboek

16 dec - aanvang Actuele politieke moties, Actuele Organimo’s en Kandidaatstellingen

Mochten er nog vragen zijn aan de hand van deze aankondiging voor de Algemene AfdelingsVergadering van 16 december 2015. En hopelijk tot dan. 


« terug naar de agenda