#

Algemene Afdelingsvergadering -

Datum: 19 juni 2012 | Tijd: 20:00 - 23:00 | Locatie: Café Wolthoorn & Co. (Turftorenstraat 6, Groningen)

Dinsdag 19 juni, over twee weken dus al weer, vindt onze Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats. Dit zal gebeuren in Café Wolthoorn & Co. (Turftorenstraat 6), en begint stipt om 20.00 uur. De inloop is van 19:30 uur.

Op deze AAV komen alle functies vrij in het bestuur. Hieronder een overzicht, met ook een lijst van wie zich al gekandideerd hebben:

Voorzitter: Leon Ploegstra
Algemeen Secretaris: Hannelore Vanderveen
Penningmeester: Carlo Schimmel
Secretaris Politiek: Martijn Mulder
Secretaris Organisatie: vacant
Secretaris Promotie: Daan Timmer
Internationaal Secretaris: vacant

Het is nog tot op de AAV zelf mogelijk om je te kandideren, maar het heeft de voorkeur als je dit van te voren laat weten.

Het is ook mogelijk om moties in te dienen, waar over gestemd kan worden door de leden. Dit kan bijvoorbeeld over organisatie gaan, oproepen aan het bestuur, enzovoorts.

Kandidaatstellingen, moties en vragen kunnen gestuurd worden naar bestuur@jdgroningen.nl

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen AAV 10 januari 2012
4. Vaststellen agenda

5. Aanstellen Technisch Voorzitter & Stemcommissie
6. Bestuursblok
7. Financiën: Toelichting door Penningmeester, KasCo-verslag
8. Moties
9. Presentatie Bestuurskandidaten
10. Bestuursverkiezingen
11. Uitslag bestuursverkiezingen

12. WVTTK / Rondvraag
13. Sluiting
14. Borrel


« terug naar de agenda