#

Algemene AfdelingsVergadering -

Datum: 24 juni 2015 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam, Netherlands

Op woensdag 24 juni as. wordt er weer een Algemene Afdelingsvergadering georganiseerd. Op het programma staan de volgende onderwerpen: bestuur verantwoording over het afgelopen jaar, een korte financiële update, behandeling van politieke en organisatorische voorstellen, en de verkiezing van een nieuw bestuur. Oftewel, het moment om als lid je uit te spreken over de gang van zaken binnen de afdeling!

Voor deze AAV zijn de volgende bestuursfuncties verkiesbaar:

- Voorzitter
- Algemeen Secretaris
- Penningmeester
- Secretaris Politiek
- Secretaris Organisatie
- Secretaris Promotie

Heb jij interesse in een bestuursjaar bij JD Rotterdam en wil je meer weten over de functies die vacant komen te staan? Kijk dan snel op de documentatie-pagina naar de functieprofielen of spreek iemand van het bestuur aan. Het formulier voor kandidaatstelling staat tevens op deze pagina. Ook is het tijdens de AAV mogelijk je kandidaat te stellen voor de KasCommissie. Voor meer informatie over de KasCommissie, kijk op de website of mail: kasco.rotterdam@jongedemocraten.nl.

Naast de verkiezingen is het natuurlijk mogelijk om politieke voorstellen in te dienen. Hieronder vallen resoluties, amendementen, en politieke moties. Voorstellen van organisatorisch aard kunnen ingediend worden als AR-wijzigingen of organimo’s. Formulieren voor het indienen van de kandidaatstelling en politieke voorstellen staan op de site en gelden de onderstaande deadlines.  

- Aanleveren (deel-) resoluties: 02 juni
- Publicatie resoluties op Site: 07 juni
- Indienen amendementen, moties, organimo’s, hr-wijzigingen: 12 juni
- Publicatie programmaboekje: 17 juni
- Indienen kandidaatstellingen, actuele moties en organimo’s: 24 juni

De deadline voor kandidaatstelling is 16 juni voor in het programmaboekje, 23 juni voor in de presentatie, of voor het aannemen van de agenda van de AAV. De deadline is altijd om 23:59 van de aangegeven datum.

Indien er nog vragen zijn over de functies, het kandidaatstellen, het schrijven en indienen van politieke moties, of de deadlines kun je een mail sturen naar secretaris.rotterdam@jd.nl of spreek ons aan op een van de activiteiten.

De afdeling verstrekt geen papieren boekjes meer. U zult een eigen kopie moeten uitdraaien, of een digitale kopie moeten meenemen. De informatie uit het boekje wordt tijdens de AAV ook via de beamer geprojecteerd.

https://jongedemocraten.nl/rotterdam-organisatie/aav.html


« terug naar de agenda