#

Afdelingsvergadering & bestuursverkiezingen - Afdelingsvergadering, bestuursverkiezingen en vaststellen afdelingsreglement.

Datum: 23 december 2017 | Tijd: 14:00 - 17:00 | Locatie: Concordia Film Theater Beeldende Kunst Oude Markt 15, 7511HC Enschede

Op 23 december komen de Jonge Democraten Overijssel bijeen voor een Algemene Afdelingsvergadering (AAV).

Tijdens deze AAV zullen de verkiezingen voor bestuur plaatsvinden en zal de afzwaaiend secretaris zijn secretarieel halfjaarverslag doen.

Daarnaast zullen de huidige bestuursleden verslag doen van hun afgelopen termijn en kunnen de nieuwe kandidaten zich presenteren.

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Kijk dan snel op de volgende website en vul het formulier in: https://overijssel.jongedemocraten.nl/vacatures/ of mail voor meer informatie naar overijssel@jd.nl

Technisch voorzitter: Dennis van Driel

SNC: Pauline Gerth van Wijk

Agenda: 

1. Ingekomen Stukken

2. Bestuursverantwoording

3. Begroting 2017

4. Concept Afdelings Regelement & amendementen

5. Politieke en Organisatorische Moties

6. Verkiezingen

a. Voorstel- en Vragenronde Kandidaten

b. Stemming

c. Vaststelling Verkiezingsuitslag

7. Pauze

8. Verkiezingsuitslag

9. Rondvraag

10. Sluiting en Uitnodiging voor de Borrel

https://www.facebook.com/events/1486506214761130/

Benodigde documenten:

Concept afdelingsreglement: https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/afdelingsreglement_overijssel.docx

 

KasCo brief: https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/KasCobrief%20aan%20de%20leden.pdf

 

Motivatie Edo: https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/kandidaatstelling_edo_kamers_-_algemeen_secretaris.pdf

 

Motivatie Rob: https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/kandidaatstelling_rob_welling_-_voorzitter.pdf

 

Bestuursverantwoording: https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/bestuursverantwoording_korenromp_ii.pdf

 

Begroting 2018: https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/begroting_2018_bestuur_korenromp_v3.xlsx

 

Toelichting op de begroting:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/toelichting_begroting_met_hulp_van_kasco.docx

Antwoord bestuursvragen:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/antwoorden_bestuursvragen.pdf

Kandidaatstelling KasCo Lars van den Broek:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/kandidaatstelling_lars_van_den_broek_kasco.docx

Kandidaatstelling KasCo Michiel Bongertman:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/kandidaatstelling_kascommissie_2018.pdf

Kandidaatstelline Eric Jan Penningmeester:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/kandidaatstelling_eric-jan_smalbil.docx

Voorstellen congres:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/jonge_democraten_-_voorstellen.pdf

Verklaring Steyn Lemke AS:

https://overijssel.jongedemocraten.nl/static/website/media/uploads/site-10/documents/AAV/2017-12-23/steyn_as.docx


« terug naar de agenda