#

AAV met resoluties -

Datum: 5 januari 2016 | Tijd: 20:00 - 22:00 | Locatie: Café de Wolthoorn, Turftorenstraat 6, Groningen

Op dinsdagavond 5 januari zullen we in de Wolthoorn drie resoluties bespreken die op het komende wintercongres in Leeuwarden ingediend gaan worden. De eerste resolutie is een nieuw beginselprogramma, de tweede voorziet in een nieuw hoofdstuk “Europa” en de derde in een nieuw hoofdstuk "Buitenlandse Zaken". Op deze resolutieavond zullen we met z’n allen naar deze resoluties gaan kijken en stemmen over amendementen. Voor de eerste twee resoluties zullen de portefeuillehouders naar Groningen komen om de resolutie te presenteren en te discussiëren over onze amendementen.

Naast amendementen kun je ook nog steeds moties indienen voor het komende congres. Als je wil dat jouw amendement of motie op de beamer komt te staan, mail dan uiterlijk 4 januari je amendement of motie naar commissaris politiek Bart Coster viapolitiek@jdgroningen.nl. Uiteraard staat het iedereen vrij om ook nog op de resolutieavond zelf moties en amendementen in te dienen.


« terug naar de agenda