#

AAV met jaarrekening over 2014 -

Datum: 18 maart 2015 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: BED, Coolsingel 18, 3011 AD Rotterdam, Netherlands

Beste Rotterdamse JD-ers,

Op 18 maart vindt de financiële Algemene Afdelingsvergadering plaats. De penningmeester en kascommissie zullen verslag doen van de jaarrekening van het afgelopen jaar en kijken vooruit op de komende periode.

Daarnaast zullen er verkiezingen en stemmingen gehouden worden. De functie Secretaris Promotie komt open te staan. Lijkt het je leuk om het bestuur te versterken, stel je dan snel kandidaat! De mogelijk blijft bestaan om jezelf te kandideren voor de Kascommissie (in principe geldt hier geen maximum aan leden voor). En niet geheel onbelangrijk, er kunnen natuurlijk ook moties, organimo's, amendementen, en/of resoluties ingediend worden. 

Formulieren voor kandidaatstelling en indienen moties, organimo's, amendementen, en/of resoluties kunt u op de website vinden (https://jongedemocraten.nl/rotterdam-organisatie/rotterdam-politieke-krachten.html). Deze formulieren dienen voor het verstrijken van de onderstaande deadlines opgestuurd te worden naar secretaris.rotterdam@jongedemocraten.nl. 

De deadlines voor de AAV van 18 maart 2015 zijn als volgt:

18 februari Aankondiging van de AAV
26 februari Aanleveren (deel-) resoluties
1 maart Publicatie resoluties op Site
6 maart Indienen amendementen, moties, organimo’s, hr-wijzigingen
11 maart Publicatie programmaboekje
18 maart Indienen kandidaatstellingen, actuele moties en organimo’s

Voor vragen en/of opmerkingen spreek ons aan tijdens de activiteiten of neem contact op met het bestuur via rotterdam@jd.nl


« terug naar de agenda