#

AAV Maastricht -

Datum: 21 december 2011 | Tijd: 19:30 - 22:00 | Locatie: Café De Twee Heeren, Platielstraat, Maastricht

Aanstaande woensdag 21 december vindt de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van JD Maastricht plaats. Op deze vergadering zal het zittend bestuur (Evi I) verantwoording afleggen over het afgelopen half jaar, wat natuurlijk erg spannend is. Wat misschien nog wel spannender is, is dat er een nieuw bestuur verkozen zal worden! Het bestuur in huidige samenstelling zal na deze datum niet meer zijn, en een frisse wind zal door de Limburgse heuvels gaan waaien. Tot nu toe is sprake van de opening van de functies 'Voorzitter', 'Algemeen Secretaris', 'Penningmeester', 'Secretaris Politiek', 'Secretaris Promotie', 'Secretaris Internationaal' en 'Secretaris Organisatie'. Dit is slechts een indicatie om het mogelijke kandidaten gemakkelijk te maken, het betekent dus niet dat bepaalde functies 'gesloten' zijn. Kandidaatstelling is vormvrij en kan tot aan het agendapunt bestuursverkiezingen op de AAV geschieden. Aangeraden wordt de kandidaatstelling minstens 4 dagen voorafgaand aan de AAV per e-mail gericht aan voorzitter@jdmaastricht.nl te doen. 

Verder zullen we op de AAV onze Maastrichtse politieke lijn bepalen, alsmede organisatorische zaken. Dus ben jij van mening dat de geliefde mascotte Neelie vervangen moet worden? Of heb je liever dat wij als JD Maastricht wereldoverheersing nastreven? Alles is mogelijk op de AAV van JD Maastricht! Voor meer informatie over functies en standaardformulieren voor (politieke- en organisatorische) moties kun je je richten tot voorzitter@jdmaastricht.nl

 

De avond begint om 19:30


« terug naar de agenda