#

AAV JD Limburg en nieuwjaarsborrel -

Datum: 11 januari 2017 | Tijd: 19:30 - 23:00 | Locatie: Gabi's Beer Bar

Het is weer tijd voor verkiezingen binnen de JD Limburg! Tijdens de AAV zullen onder andere de volgende zaken behandeld worden: bestuursverantwoording, bestuursverkiezingen, verkiezingen van de kasco en de jaarrekening over het jaar 2016. Verder kunnen er uiteraard ook organisatorische moties worden ingediend.

Alle leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor alle functies binnen het bestuur en ook voor de kasco. Kandidering kan tot aan de aanvang van de AAV, als je echter wil dat je kandidaatstelling wordt opgenomen in de powerpoint dien je je minstens 24 uur voor aanvang van de AAV een mail te sturen naar secretaris.limburg@jongedemocraten.nl.

Na de AAV is er een nieuwjaarsborrel waar we elkaar uitgebreid kunnen bijpraten over de vakantie!

LET OP: Je dient lid te zijn van de Jonge Democraten Limburg tenminste 72 uur voor aanvang van de AAV. Indien je niet 72 uur voor aanvang van de AAV lid bent van de JD Limburg kun je niet verkozen worden en heb je ook geen stemrecht. Van te voren kandideren.

LET OP: De AAV begint om 19:30

Hier kun je de notulen van de vorige AAV vinden.


« terug naar de agenda