#

AAV incl. Bestuursverkiezingen en Goedkeuring Begroting 2015 -

Datum: 8 oktober 2014 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: De 4 Heeren St. Annastraat 259, 6525 GR Nijmegen

Na de zomer is het nu weer tijd voor onze eerste algemene afdelingsvergadering (AAV). Een drukke en belangrijke avond, waarbij niet alleen nieuwe bestuursleden worden verkozen, maar ook leden voor de kascommissie. Daarnaast wordt de begroting voor 2015 gepresenteerd en uiteraard is er tijd voor verschillende amendementen, organimo’s en moties.

Bij het indienen van amendementen, organimo’s en moties geldt: Als je ze uiterlijk de zondag vooraf aan de AAV indient, dan worden ze opgenomen in de powerpoint en het AAVboekje. Dien je ze later in, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het uitprinten en verspreiden ervan, zodat iedereen het kan meelezen.

De begroting voor 2015 komt ruim op tijd online te staan op de website, zodat iedereen zich vast kan inlezen. Ook het AAVboekje komt een paar dagen van tevoren online.

LET OP 1: We beginnen iets eerder, zodat we niet tot te laat uitlopen.

LET OP 2: Als een je een AAVboekje op papier wilt, geef dit dan even door aan onze AS, secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, dan neemt hij ze mee.


« terug naar de agenda