#

AAV: bestuursverkiezingen en jaarrekening 2016 -

Datum: 15 januari 2017 | Tijd: 12:30 - 17:00 | Locatie: Het Haantje, Daalseweg 19, Nijmegen

Op deze zondag(!) is het weer tijd voor de eerste Afdelingsvergadering (AAV) van 2017! Omdat het een drukke en belangrijke vergadering zal zijn en we genoeg tijd willen hebben om alles te behandelen, zal hij weer in het weekend plaatsvinden. Allereerst zullen er verkiezingen zijn voor de functies Algemeen Secretaris en Penningmeester. Bovendien staan er plekken voor de kascontrolecommisse (KasCo) en sollicitatiecommissie (SoCo) open, waar je ook voor kunt solliciteren.

Naast het verkiezingsblok zullen we de jaarrekening van 2016 behandelen. Tijdens deze AAV wordt er allereerst naar de jaarrekening gekeken en deze sheet voor sheet toegelicht. Na het advies van de KasCo mogen de leden stemmen over de jaarrekening. Bij een goedkeuring van de jaarrekening van 2016 krijgt het bestuur De Wit ook hun decharge.

Als laatste zal er ook weer een politiek blok plaatsvinden. Hier zullen we alle moties en amendementen gaan bespreken die zijn ingediend. Het kunnen amendementen zijn op ons regionaal politiek programma (RPP), op ons afdelingsreglement! Moties kunnen zowel van politieke als van organisatorische aard zijn. Je kunt ze allemaal online indienen. Wil je dat je voorstellen opgenomen worden in het AAV-boekje, zorg dan dat je ze voor 8 januari hebt ingediend!

Voor meer informatie over de vacatures die open staan voor de bestuursfuncties en ook voor meer informatie over de KasCo- en SoCo-plekken, kun je terecht op de site.

Een belangrijke dag dus, die je als lid van Arnhem-Nijmegen niet mag missen!


« terug naar de agenda