#

AAV: Begroting en beleidsplan -

Datum: 28 november 2014 | Tijd: 19:30 - 23:59 | Locatie: Het Gespuis, Spuistraat 47a in Amsterdam

De AAV is uitsluitend voor leden en het hoogste orgaan van de afdeling. Hier wordt gestemd over wijzigingen van het politiek programma, ons afdelingsregelement en kunnen moties worden ingediend. Gewoonlijk vinden er drie AAV's plaats in een jaar. De AAV van 28 november staat geheel in het teken van de begroting van 2015: waar geven we volgend jaar ons budget aan uit? Tijdens de AAV presenteren wij de wijzigingen ten opzichte van de begroting van 2014 en is er ruimte om hier vragen over te stellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om het bestuur te bevragen over het herziene beleidsplan, dat spoedig ook op onze website wordt geplaatst. 

De documten voor deze AAV vind je hier:
Congresboek (inclusief begroting en beleidsplan) 
Beleidsplan 
Begroting
Notulen vorige AAV

Het congresboek, waarin de precieze agenda en bespreekpunten van de AAV zijn uitgewerkt, wordt zaterdag 22 november gepubliceerd. Uit duurzaamheidsoverwegingen hebben we ervoor gekozen dit document niet in grote oplage te printen en bij de AAV uit te delen. Mocht je toch behoefte hebben aan een papieren congresboek, stuur dan een mailtje naar secretaris@jdamsterdam.nl

Na afloop van de AAV zullen we tot in de late uurtjes naborrelen. Ook de borrel vindt plaats in het Gespuis, wat betekent dat er er voor studentenprijzen geconsumeerd kan worden. 


« terug naar de agenda