#

AAV -

Datum: 25 juni 2014 | Tijd: 20:00 - 23:00 | Locatie: Café Brasserie Dudok, Meent 88, Rotterdam

Op 25 juni aanstaande zal de eerstvolgende afdelingsvergadering van de JD Rotterdam plaatsvinden. Tijdens de AAV zal het huidige bestuur verantwoording afleggen voor de afgelopen periode, zullen de politieke stukken als resoluties, amendementen en organimo’s behandeld worden, en zullen de verkiezingen plaatsvinden voor de verschillende bestuursfuncties. De formulieren zijn te vinden op de AAV pagina van de website.

De deadlines voor de AAV van 25 juni 2014 zijn als volgt:

- Aankondiging van de AAV: 25 mei

- Aanleveren (deel-) resoluties: 04 juni

- Publicatie resoluties op Site: 07 juni

- Indienen amendementen, moties, organimo’s, hr-wijzigingen: 13 juni

- Publicatie programmaboekje: 18 juni

- Indienen kandidaatstellingen, actuele moties en organimo’s: 25 juni

Op de AAV van 25 juni zullen alle bestuursfuncties vacant komen. Derhalve zijn wij hard op zoek naar leden die bereid zijn zich voor een periode van minstens een half jaar als bestuurslid in te zetten voor de afdeling. Op de AAV pagina van de website staat een overzicht van de verschillende bestuursfuncties. Je kunt ten allen tijde bestuursleden aanspreken om informatie te krijgen over een bestuursfunctie. Indien je geïnteresseerd bent in een bepaalde functie, kun je ook het bestuurslid van de betreffende functie mailen om een keer een informele afspraak te maken om het over de bestuursfunctie te hebben.


« terug naar de agenda