#

Wil je ook nog pensioen? Dan moet je wat doen!

21 Feb 2011

Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder grote druk. De Jonge Democraten gaan een voorstel doen voor een nieuw pensioenstelsel. Wil jij daar je bijdrage aan leveren? Kom van naar de brainstormsessie!

 

Al geruime tijd mengt de JD zich met succes in de discussie rondom de pensioenproblematiek. Ooit zorgde de JD ervoor dat D66 de eerste partij werd die een verhoging van de AOW leeftijd bepleitte. Er zijn echter nog veel meer maatregelen nodig. Daarom was recentelijk de voorzitter van de JD, Maarten Koning, te gast bij radio 1 en het tv programma Schepper & Co om het JD geluid te laten horen en afgelopen zaterdag stond JD met een ingezonden brief in het NRC Handelsblad. In het verleden zijn diverse opinie artikelen van de JD gepubliceerd en acties gevoerd rondom dit thema, maar de nood blijft hoog. Als de JD ook in toekomst voorop wil blijven lopen in de pensioendiscussie moeten we wel precies weten wat voor pensioenstelsel we eigenlijk willen. De grote vraag die nu voorligt, is daarom: Hoe ziet ons ideale pensioenstelsel eruit?

 

D66 is momenteel druk bezig om haar eigen pensioenstandpunt te bepalen. Tweede Kamerlid Wouter Koolmees heeft al toegezegd dat hij graag met de JD wil samenwerken, maar dan moeten wij natuurlijk wel weten wat we precies willen. Daarnaast zijn de vakbonden momenteel in overleg met de werkgeversorganisaties over nieuwe maatregelen omtrent de pensioenproblemen. De uitkomst van dit overleg is heel belangrijk, omdat de vakbonden - meer nog dan de politiek - een enorme grote stempel drukken op alle besluitvorming over pensioenen. Er valt echter weinig goeds van de uitkomsten te verwachten, omdat de vakbonden de afgelopen jaren altijd pal stonden voor de belangen van hun vergrijsde achterban. Jonge werknemers hadden het nakijken en dat dreigt nu ook weer te gebeuren.

 

De babyboomgeneratie staat op het punt om met pensioen te gaan, terwijl er in het verleden te weinig geld in de spaarpot is gestopt om hen van een volwaardig pensioen te voorzien. De vraag is nu wie er voor deze tekorten moet opdraaien? Zijn dat de jonge werknemers van nu, of moeten ouderen hier ook een bijdrage aan leveren? In de huidige systematiek van het pensioenstelsel worden alle tekorten op jongeren afgeschoven. En vergis je niet, werknemers dragen verplicht ongeveer 20 procent van hun salaris af te staan aan een pensioenfonds. Dat betekent dat je één dag in de week werkt om pensioen op te bouwen. Echter, de premies worden nu vooral gebruikt om de tekorten van ouderen aan te vullen. Pensioen opbouwen is er steeds minder bij. Het is daardoor maar zeer de vraag of er over 30 jaar nog geld in kas is voor de jongeren van nu!

 

Verscheidene commissies hebben de urgentie van het probleem benoemd, maar er verandert niets. De vakbonden durven het niet aan om een slecht nieuws gesprek te voeren met hun vergrijsde achterban. De politiek lijkt net zo goed bang voor de gepensioneerde kiezer, en jongeren realiseren zich niet wat er boven hun hoofd hangt. Dat geldt nu niet meer voor jou, en dit is je kans om een bijdrage te leveren aan een eerlijk en rechtvaardig pensioenstelsel. Kom dus naar de brainstormsessie!

 

Wat? brainstormsessie over ideale pensioenstelsel

Wanneer? Zondag 20 maart, 12h00

Waar? Den Haag (Landelijk Bureau, Hoge Nieuwstraat 26, 2501CR Den Haag)

Aanmelden vereist, doe dit z.s.m. bij Thomas Bakker (uiterlijk 6 maart)

 

Naar aanleiding van de brainstormsessie zal een concept voorstel worden opgesteld waarin ons ideale pensioenstelsel staat beschreven. Begin april volgt er een activiteit waarin dit voorstel samen met deskundigen wordt vergeleken met het voorstel dat de vakbonden en werkgeversorganisaties nu opstellen. Daarna zal een definitief voorstel op het congres van de Jonge Democraten worden voorgelegd aan de leden.

Neem voor meer informatie contact op met Thomas Bakker (thomas.bakker@jongedemocraten.nl), de portefeuillehouder economie.

 

Wil je alvast iets meer weten over de pensioenproblematiek? Klik dan op een van de onderstaande links.

 

- In KRO’s reporter wordt een aardige schets gegeven van de problemen waar de pensioenfondsen mee te kampen hebben. In de uitzending is relatief veel aandacht voor de positie van jongeren.

- De uitzending van Zembla over de pensioenproblematiek leidde tot veel commotie. De grote fouten van de pensioenfondsbesturen staan centraal.

- In Buitenhof is een aantal keer aandacht geweest voor pensioenen. Deze twee (eerstetweede) uitzendingen zijn wat mij betreft het interessantst.

- In dit artikel staat beschreven hoe het Chileense pensioenstelsel functioneert. Wat mij betreft is dit een belangrijke bron van inspiratie voor een ideaaltypische Nederlands pensioenstelsel.

- In deze uitzending van Scheper en Co spreekt JD voorzitter Maarten Koning uitvoerig over de pensioenproblematiek.

- Afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad heeft de JD al van zich laten horen met een ingezonden brief.


Categorie: Mededelingen