#

Werkgroepen

06 Aug 2009

De Jonge Democraten hebben verschillende politiek-inhoudelijke werkgroepen, die onder leiding staan van een portefeuillehouder. Werkgroepen houden zich bezig met het volgen en bediscussiëren van de actualiteit, het organiseren van inhoudelijke activiteiten en symposia en het schrijven van opinie-artikelen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle werkgroepen. Wil je je aansluiten bij een van de werkgroepen, neem dan contact op met de werkgroepvoorzitter of stuur een mail naar politiek@jd.nl. 

Werkgroep Buitenlandse zaken

Portefeuillehouder: Friso Bonga
Contact: ph.buza@jd.nl  

In de loop van 2014 is het nationaal doorgedrongen dat een stevig en coherent buitenlands beleid noodzakelijk is. Mochten er nog mensen zijn die zich achter de dijken dachten te kunnen verschuilen dan heeft de afgelopen zomer hen pijnlijk op de feiten gedrukt of het nu gaat om migrantenstromen, oorlogen aan de randen van Europa of de impact van radicalisering. De werkgroep Buitenlandse Zaken (BuZa) houdt zich daarom bezig met vier thema’s die nauw samenhangen met de huidige uitdagingen. Een team richt zich op de relatie EU-Rusland, een tweede team kijkt naar de toekomst van ontwikkelingssamenwerking en economische diplomatie, verder hebben we een team dat zich bezighoudt met de uitdagingen in het Midden Oosten en dan voornamelijk de vluchtelingenproblematiek en een laatste team houdt zich bezig met de hervormingen binnen de VN.

Werkgroep Defensie

Werkgroepvoorzitter: Cedric Scholl
Contact: werkgroepdefensie@jd.nl

Hoewel Defensie onderdeel uitmaakt van de portefeuille Buitenlandse Zaken, verdient dit onderwerp een aparte werkgroep. Door een toenemend aantal conflicten aan de grenzen van Europa en sterk verslechterde verhoudingen met Rusland staat Defensie weer hoog op de politieke agenda. Dit brengt belangrijke vragen met zich mee. Moet er na jaren van bezuinigingen weer geïnvesteerd worden in de krijgsmacht? Hoe kan Europa beter samenwerken op militair gebied? Hoe om te gaan met nieuwe bedreigingen, zoals digitale oorlogsvoering? Spreken deze vragen jou aan, meld je dan aan voor de werkgroep Defensie!

Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur

Portefeuillehouder: Arnout Maat
Contact: ph.democratie@jd.nl

Zowel binnen de Jonge Democraten als D66 lijkt de democratische hervormingen van de agenda verdwenen sinds de ‘kroonjuwelen’ in de ijskast zijn geplaatst. Maar er is een hoop aan de hand. Je kunt de kranten niet open slaan of je hoort over de ‘kloof’ en het negatieve beeld van de volksvertegenwoordiging. De werkgroep Democratie houdt zich bezig met deze ontwikkelingen en zetten democratische vernieuwing weer op de agenda. 

Werkgroep Digitaal

Portefeuillehouder: Melle Tiel Groenestege
Contact: ph.digitaal@jd.nl

Digitaal is een opkomend onderwerp dat steeds meer invloed heeft op onze samenleving. De digitale portefeuille gaat niet alleen over cybersecurity, privacy en netneutraliteit. Het gaat ook over de digitale economie, digitale ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en overheidsvoorzieningen. Uber, crowdfunding, iPad Scholen, Massive Open Online Courses (MOOCs), het electronisch patientendossier, e-government: allemaal onderwerpen die binnen de digitale portefeuille vallen. Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van onze digitale samenleving en heb je ideeën over hoe het anders moet? Sluit je aan!

Werkgroep Diversiteit en Participatie

Portefeuillehouder: Samira Rafaela
Contact: ph.diversiteit@jd.nl

De werkgroep Diversiteit en Participatie houdt zich bezig met onderwerpen aangaande diversiteit en participatie en  is op zoek naar leden die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij kun je denken aan asielbeleid, vrouwenrechten, homorechten (in Rusland), positieve discriminatie, de positie van minderheden, maar ook de invloed van online media op de samenstelling van de samenleving. Kortom, het is een brede portefeuille en je krijgt veel ruimte om over verschillende onderwerpen mee te denken. De werkgroep streeft naar profilering van het onderwerp bij de Jonge Democraten door het organiseren van symposia, debatavonden, werkbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie neem contact op met Samira (ph.diversiteit@jongedemocraten.nl)

Werkgroep Duurzaamheid

Portefeuillehouder: David Schultz
Contact: ph.duurzaamheid@jd.nl

De werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Met name energie, milieu en voedsel & landbouw.  De energievoorziening van de toekomst is een duurzame energievoorziening, wij denken na over hoe dit ingevuld zou moeten worden en hoe de transitie naar duurzame energie mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast speelt het voedselvraagstuk waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Verdeling- en verspillingsproblemen en herkomst- en samenstellinginformatie hebben hier prioriteit. In de werkgroep wordt nagedacht over deze problematiek en de oplossingen hiervoor.  Tot slot spreken wij uitvoerig over afval, het sluiten van kringlopen en het inrichten van ecosystemen. Het multidisciplinaire karakter van duurzaamheid volgend, zoeken wij de samenwerking met andere portefeuilles.

Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken

Portefeuillehouder: Harro Boven
Contact: ph.economie@jd.nl

De werkgroep economie, financiën en sociale zaken is actief op een breed aantal onderwerpen. Hervormingen op de arbeidsmarkt, in de financiële sector of van het belastingstelsel? Wij houden ons ermee bezig. Daarnaast kijken wij naar ondernemerschap, innovatie en de concurrentiekracht van Nederland. Wil je meedenken of helpen met het organiseren van activiteiten, beleidsdiscussies, leerzame reizen of het schrijven van opinieartikelen? Word dan actief in de werkgroep!

Werkgroep Europa

Werkgroepvoorzitter: Maud van Koeveringe
Contact: werkgroepeuropa@jongedemocraten.nl

De werkgroep Europa valt onder de portefeuille Buitenlandse Zaken en kijkt verder dan de vraag of een Federaal Europa wenselijk is en ontwikkelt een roadmap die niet alleen een visie op de toekomst van de Europese Unie weergeeft, maar ook de mogelijke route beschrijft. Te vaak verzandt een discussie over de Europese Unie in het dogmatisch uitsluiten van mogelijkheden zonder de realiteit onder ogen te zien. De werkgroep probeert een balans te vinden tussen de realiteit van Europa als Unie van verschillende culturen en de wens van een meer democratisch en sterker Europa als wereldmacht. Wil je meer informatie neem dan contact op met politiek@jongedemocraten.nl

Werkgroep Filosofie

Portefeuillehouder: Carlo Schimmel
Contact: ph.filosofie@jd.nl

De werkgroep Filosofie houdt zich bezig met de beginselen van de Jonge Democraten. Ze onderzoeken de verschillende soorten ideologieën om daarmee de positie van de Jonge Democraten te verhelderen.

Werkgroep Kunst, Cultuur en Media

Portefeuillehouder: vacant
Contact: ph.kunst@jd.nl

Kunst, Cultuur & Media heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij. Het kan shockeren en het vanzelfsprekende ter discussie stellen, maar daarnaast heeft het ook een verbindende werking. In de werkgroep Kunst, Cultuur & Media bespreken we alle facetten die onder dit beleidsterrein vallen. Van afschaffing van het omroepenbestel bij de NPO tot kunst- en cultuureducatie. Door met elkaar te discussiëren en samen de sector te verkennen proberen wij ons eigen progressieve standpunt in te nemen. Dus vind jij het leuk om mee te denken over kunstinstellingen, erfgoed of over een ander onderwerp? Sluit je aan bij deze werkgroep en draag bij aan de visie van de Jonge Democraten! 

Werkgroep Onderwijs en Wetenschap

Portefeuillehouder: Koen van Limbergen
Contact: ph.onderwijs@jd.nl

Onderwijs en wetenschap zijn de bouwstenen van de samenleving en onmisbaar in een snel veranderende wereld. Maar hoe zit het onderwijssysteem precies in elkaar? En - nog belangrijker - hoe kan het beter? De werkgroep Onderwijs & Wetenschap houdt zich bezig met vraagstukken over onderwijs en wetenschapsbeleid. We organiseren bijeenkomsten en symposia, gaan op werkbezoeken en schrijven artikelen. Als werkgroeplid kun je snel inspringen op actuele ontwikkelingen, maar vormen we samen vooral een visie voor de lange termijn. Heb jij een goed idee over onderwijs en/of wetenschap en wil je meepraten? Ieder werkgroeplid wordt op zijn/haar eigen initiatief betrokken bij delen van de taken van de werkgroep. Alleen samen kunnen we immers het JD onderwijsgeluid intern en extern versterken. 

Werkgroep Ruimtelijke en Mobiliteit

Portefeuillehouder: Rik van Berkel
Contact: ph.ruimte@jd.nl

"God created the Earth, but the Dutch created the Netherlands." De werkgroep Ruimte & Mobiliteit denkt na over de inrichting van ons land. Vanuit verschillende invalshoeken leggen we de relatie tussen ruimtelijke vraagstukken en ons politiek gedachtegoed. Denk hierbij onder andere aan vraagstukken rondom de woningmarkt, (groot) stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, bereikbaarheid en krimp, maar ook thema's segregatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid. Meedenken of vragen? Neem contact op!

Werkgroep Volksgezondheid

 Portefeuillehouder: Jasper de Wit
Contact: ph.zorg@jd.nl

Werkgroep Justitie

Portefeuillehouder: Bastiaan Barbieri
Contact: ph.justitie@jd.nl

De Justitie houdt zich bezig met vraagstukken rondom de veiligheid van burgers. Van een discussie over een Europees openbaar ministerie tot de regulering van drugs: alle kwesties die te maken hebben met de veiligheid in onze rechtstaat komen langs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de portefeuillehouder.

Neem voor vragen over portefeuilles en werkgroepen contact op met de Secretaris Politiek via politiek@jd.nl.

 

Categorie: Politieke opinie