#

Waren alle asielzoekers maar als Mauro

29 Okt 2011

Mauro wordt waarschijnlijk na uitzetting uit Nederland direct opgenomen in de van Dale. Deze jongen heeft zoveel stof doen opwaaien, dat hij is komen te staan voor het onmenselijke gezicht van onze regering.

 

 

Als kind naar Nederland gekomen is hij jaren aan het lijntje gehouden. Hij spreekt perfect Nederlands, sport en studeert, en is al met al perfect ingeburgerd. Niet alleen ‘doet hij mee’, hij draagt ook iets bij aan onze samenleving als geheel. Na acht jaar is het gewekte vertrouwen bij Mauro zo groot, dat het onrechtvaardig is hem terug te sturen naar een land dat hij zich amper kan herinneren.

 

Ondanks dat stelt Gerd Leers met een ‘computer says no’-mentaliteit dat hij het land moet verlaten. De wet moet gehandhaafd worden, en een precedentwerking moet voorkomen worden. Wat Leers niet vermeld is dat er in de wet letterlijk geschreven staat dat hij een uitzondering mag maken, en dat de groep die op Mauro lijkt helemaal niet zo groot is als hij doet voorkomen.

 

Hopelijk komt het ministerie tot inkeer, ziet het de zwakte van haar eigen argumenten in, en krijgt Mauro het plekje in onze samenleving dat na jaren hij verdiend heeft.

Categorie: Politieke opinie