#

Waardeer passie echt!

04 Mei 2017

Opiniestuk naar aanleiding van verschijnen Passie Gewaardeerd, rapport van de SER en de RvC (21-04-2017)

 

Op 21 april 2017 verscheen het advies Passie Gewaardeerd van de SER en de Raad van Cultuur over de versterking van de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Het advies geeft concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, om scholing te bevorderen en ook om het overleg tussen vakbeweging en werkgevers te versterken. Een positief en broodnodig geluid voor een sector waarin een vaste baan een zeldzaamheid is geworden en waarin het woord ‘ZZP’ analoog staat voor werknemer. Dit alles klinkt prachtig.

 

Toch zit er een destructieve toon in het advies. Een toon die we inmiddels al zo gewend zijn dat we deze haast niet meer horen. Het is deze toon – vanzelfsprekend sinds de keiharde bezuinigingen op kunst en cultuur - die de sector nog meer schade zal aanrichten.

 

Deze toon blijkt uit een aantal zaken. Ten eerste is het aan de sector zelf haar waarde te bewijzen. Wat dit precies betekent, blijft onduidelijk. Nog meer controle? Nog meer verantwoording? Dat dit voor de sector een onmogelijke opgave is, blijkt even later uit het advies wanneer de indirecte positieve effecten van kunst en cultuur opgenoemd worden: innovatiebeleid, stedelijke profilering en regionale groei.

Ten tweede is het aan de sector te wijten dat zij zo zwak is – immers, zij heeft zichzelf niet goed vertegenwoordigd. Een vreemde opmerking, gezien het feit dat de uitgemergelde culturele sector niet over de middelen bezit haar eigen vertegenwoordiging goed te bekostigen (later in het advies erkennen de raden dit ook) en gezien het feit dat, wanneer de trend zich doorzet, de helft van de werknemers in de culturele en creatieve sector straks ZZP’er is. Geen gemakkelijke opgave je te vertegenwoordigen wanneer je geen ‘echte’ baan hebt.

 

Ten derde spreekt het advies over het experimenteren met het collectief onderhandelen van ZZP’ers, het vergroten van het aantal ZZP’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering en het opzetten van een sectorscholingsfonds. Wanneer mensen in deze sector weer als fatsoenlijke werknemers in dienst zouden worden genomen, zijn al deze pleistermaatregelen onnodig. Zo ontkennen deze maatregelen het eigenlijke probleem: de uitbuiting van werkenden zonder vaste baan. Je zou verwachten van deze SER-voorzitter dat zij nog weet wat fatsoenlijke arbeid precies betekent.

 

We kunnen concluderen dat de achterliggende bedoeling van het advies goed is – de toon volstrekt verkeerd. De voorgestelde maatregelen zullen geen duurzame sector creëren. Het demoniserende debat over de culturele en creatieve sector is nog niet ten einde.

 

 

Milan van Manen, Laura de Adelhart Toorop
Werkgroep Kunst, cultuur & media

 

Categorie: Politieke opinie