#

Voedselhulp is belangrijker dan debat over voedselhulp

19 Aug 2011

Samen met de SGPJ en andere PJO's roepen de Jonge Democraten op om de voedselhulp aan de Hoorn van Afrika niet te laten frusteren door een debat over hulpefficiëntie en het nut van ontwikkelingsgelden, terwijl mensen en kinderen van een hongerdood kunnen, en moeten, worden behoed.

  

Wat je niet hoeft te weten over Afrika – en wat wel
Over de hongersnood in Oost-Afrika heeft iedereen inmiddels wel gehoord. Zoiets staat ver van je bed – niemand gaat er op vakantie. Of je nu echt geld moet geven, hoeveel: niemand kan het hardmaken. Alles is onduidelijk, zo lijkt het. Een paar dingen zijn echter glashelder. En daarmee kun je heel veel.

Wat je niet hoeft te weten over Afrika – en wat wel
Over de hongersnood in Oost-Afrika heeft iedereen inmiddels wel gehoord. Zoiets staat ver van je bed – niemand gaat er op vakantie. Of je nu echt geld moet geven, hoeveel: niemand kan het hardmaken. Alles is onduidelijk, zo lijkt het. Een paar dingen zijn echter glashelder. En daarmee kun je heel veel.

 

Voor de gemiddelde Nederlander is veel onduidelijk over die ‘Hoorn van Afrika’. Als er al getallen over zijn, blijft het gissen naar de betrouwbaarheid. Gelukkig hebben we zelf nooit ervaren hoe erg dat lijden binnen en buiten die vluchtelingenkampen moet zijn. Het rampgebied is groter dan België en Nederland samen. Geen hulpverlener of journalist die de hele situatie duidelijk in kaart heeft gebracht. Voorlopig zal niet alle hulp op de juiste plek terecht komen. Of we zo’n ramp in de toekomst kunnen voorkomen is een moeilijke vraag, want er wordt nog flink gediscussieerd over klimaatverandering, rebellen, voedselprijzen en andere mogelijke oorzaken. Over de slechte hulpverlening wordt er ook gezwartepiet. De verantwoordelijken zijn waarschijnlijk verspreid over de ivoren torens van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie, IMF, FAO, Wereldvoedselprogramma, VN-vluchtelingenorganisatie enzovoort, naast legio kleinere hulporganisaties. Het blijft dus onduidelijk of de ontwikkelingssector haar gedrag ooit zal beteren. Zelfs de grootste hulpcritici lukt het niet om stevig een bezem te halen door de hele ontwikkelingshulp. Je weet niet wanneer de volgende ramp zich aandient, maar die zal dus waarschijnlijk eerder zijn. Schieten mensen bij zoveel duisterheid niet door in hun kritiek? Is er dan nog wel een weerwoord?


Het antwoord op die laatste vraag kan in ieder geval kort en duidelijk zijn: “Ja!’’. Het was, is én blijft overduidelijk dat die vermagerde kinderen met hongerbuiken en ingevallen oogkassen geen bureaucratische ambtenaar, naïeve ontwikkelingswerker of corrupte bestuurder zijn. En natuurlijk kun je de rijen vluchtelingen niet laten wachten op een nieuwe portie eten totdat de hulpsector voor altijd perfect werkt. Iedereen weet dat de stapels onderzoeksrapporten over hulpefficiëntie, ook al worden ze misschien te weinig gelezen, geen monden kunnen voeden. Maar even goed, ook al is de efficiëntie niet maximaal, de hulp die wel helpt, gaat wel over het verschil tussen leven en dood. Het goed besteden van geld in deze noodsituatie kan rechttoe-rechtaan zijn: vliegtuig, piloot en heftruck huren, tonnen voedsel inslaan, wegwezen. Als er voldoende geld is. Geef!

 

Wij als jongeren met politieke idealen over de dag van morgen stappen over onze eigen schaduw heen en roepen burgers op vrijgevig te zijn in de aanpak van honger in de Hoorn van Afrika. Geef!

 

Eline van Nistelrooij (DWARS)
Maarten Koning (Jonge Democraten)
Rick Joncker (Jonge Socialisten)
Robert Heij (PerspectieF)
Pablo Moleman (PINK)
Leon Botter (ROOD)
Jacques Rozendaal (SGPJ)

Categorie: Politieke opinie