#

Verslag van ALV41, voorjaar 2003 te Leeuwarden

28 Apr 2003

Het 41e congres van de Jonge Democraten in Leeuwarden is een groot succes geweest. Ongeveer 120 JD’ers wisten de weg naar het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden te vinden om in een koninklijke ambiance twee dagen lang over politiek te praten.

 

 

Op het congres is Vincent Verkoelen tot nieuw landelijk voorzitter verkozen. Het Landelijk Bestuur is verder aangevuld met Michiel Kellner (Secretaris Promotie) en Floriske Bodisco Massink (Algemeen Secretaris).

De functie van Secretaris Pers blijft vacant. Deze functie kwam afgelopen Congres vrij wegens het voortijdig aftreden van Komala Dubois, waartoe zij heeft moeten besluiten wegens haar nieuwe baan. Jasper Diekema is tot hoofdredacteur voor de DEMO verkozen. Als adjunct-hoofdredacteur kwam het congres overeen dat V. Varken deze taak moest vervullen, ondanks stevige oppositie van H. Haan.

 

Politiek-inhoudelijk was het belangrijkste onderwerp tijdens dit congres het standpunt van de JD inzake de kabinetsformatie. Kamerlid Bert Bakker kwam op de zaterdag langs om zijn visie op de besprekingen te geven. Partijvoorzitter Alexander Pechtold wakkerde op de zondag nog eens de discussie aan. Uiteindelijk is er een motie aangenomen waarin de JD regeringsdeelname van D66 aan een kabinet met VVD en CDA steunen. Echter, D66 moet zich het recht blijven voorbehouden om te stoppen als gemaakte afspraken uit het regeerakkoord niet worden nageleefd. Daarnaast roept het Congres D66 op om de ministerposten van OCW en EZ te claimen. Door de uitvoerige discussie over het JD-standpunt met betrekking tot de formatie, zijn niet alle amendementen op het politiek programma besproken. Deze worden doorgeschoven naar het najaarscongres.

 

Verder waren er discussies over armoede in Nederland, en opstandige regio’s (uiteraard toegespitst op de noordelijk partijen). Workshops met een variëteit aan onderwerpen waren er ook.

 

Op zaterdagavond werd de befaamde Jan Willem Bertens Troffee uitgereikt. Uit een hele reeks genomineerden werd na een eindeloos lange speech door Henk van Lingen (alla Jan Willem Bertens, die helaas met zijn dispuut op weekend was), Philippus Zandstra als winnaar van de JWB-troffee bekend gemaakt.

 

Tenslotte was er ook nog een moment van bezinning toen het congres voorgelezen werd uit het literaire meesterwerkje “Vrolijk varken vroeg uit de veren”.

 

Rest ons nog te zeggen dat dit congres enorm gezellig en inspirerend was, en voor velen waarschijnlijk ook onvergetelijk. De Leeuwarder horeca heeft in ieder geval een goed weekend gedraaid, ook al moeten die nu gaan investeren in voetsteunen voor barkrukken.

 

Nieuw verkozen Landelijk voorzitter Vincent Verkoelen

Verslag van Philippus Zandstra, Voorzitter JD Friesland.

Categorie: Mededelingen