#

Verenigde jongeren strijden voor vrij vervoer in Europa – NO VISA

22 Sep 2007

Op 13 februari aanstaande zullen Nederlandse jongerenorganisaties op
meerdere universiteiten in het land handtekeningen verzamelen tegen de
visa in Europa. De jongeren, samengekomen in de campagne NO VISA, willen
zo snel mogelijk af van de barrières op vrije reismogelijkheden tussen
verschillende Europese landen. Zelfs voor legitieme doeleinden als
studie, het deelnemen aan ontmoetingen tussen Europese jongeren of
simpelweg reizen om Europa te zien, worden vaak hoge en voor vele
jongeren onneembare hordes opgericht. De NO VISA campagne is opgezet
door de Europese liberale jongerenorganisatie LYMEC, waar vrijwel alle
Europese liberale jongerenorganisaties bij zijn aangesloten.

“Het ontbreken van vrije reismogelijkheden beïnvloedt het leven van de
inwoners van een aantal Europese landen op een zeer negatieve manier,”
stelt voorzitter Sabine Koebrugge van de Jongeren Organisatie Vrijheid
en Democratie. “De Berlijnse muur mag dan al geruime tijd gevallen zijn,
maar de muur die door middel van visa wordt gecreëerd schetst een beeld
van isolatie en afwijzing,” aldus Fréderique Petit, internationaal
secretaris van de Jonge Democraten. “Het argument vóór de instandhouding
van barrières, namelijk dat grensoverschrijdende criminaliteit effectief
aangepakt kan worden, heeft zich nog nooit bewezen.”

Als Europa serieus bezig is met het creëren van een verenigde unie, dan
moeten de rijke westerse landen de eerste stap zetten door onze buren
meer vertrouwen te schenken, zo stellen de jongeren. De liberale
jongeren vinden dat investeren in de toekomst van jongeren en studenten
in Europese landen van groot belang is voor de toekomst van Europa. Het
moet makkelijker worden voor studenten in landen als Macedonië en
Kroatië, maar ook in landen als Moldavië, Oekraïne en Albanië, om door
Europa te reizen. Voor inwoners van deze laatste drie is het bijna
onmogelijk om op korte termijn een visum te regelen.

Om Nederlandse studenten zich bewust te laten worden van de voorrechten
die zij wel, maar hun Europese medestudenten niet genieten, zullen
ondergetekende organisaties daarom op 13 februari aanstaande op
verscheidene universiteiten in Nederland handtekeningen verzamelen. De
campagne tracht hiermee meer aandacht te creëren voor een probleem waar
veel jongeren in Oost en Zuidoost Europa tegenaan lopen maar waar
onvoldoende aandacht voor is.

De Jonge Democraten en de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie
zijn lid van LYMEC. De volgende organisaties hebben zich aangesloten bij
de NO VISA campagne: Jonge Democraten, Jongeren Organisatie Vrijheid en
Democratie en de Landelijke Studenten VakBond.

Categorie: Persberichten